דור הגבעות

הרב כהנא מעולם לא שלח נוער וכל שכן נערות, לסכנות ולהתנגדות אלימה, כמו בעמונה או בבית אל. הוא התנגד לכך

משה חסדאי , כ"ט באב תשע"ה

דעות משה חסדאי
משה חסדאי
צילום: עצמי

האם הרב כהנא היה כהניסט? האם קיים היום כהניזם שאיננו תואם את שיטת הרב כהנא? האם שיטת הרב כהנא מקובלת להלכה? דור הגבעות מסתמך, לכאורה, על שיטת הקדוש הרב מאיר כהנא זצ"ל זיע"א.

חשוב מאוד להבהיר היטב את שיטתו, ולאחר מכן לדון בה. זהו צו השעה.

הרב כהנא תמיד הבדיל בין ממשלת ישראל למדינת ישראל. מדינת ישראל היא קודש, אתחלתא דגאולה, ביטוי לקידוש השם בעולם, ואומרים הלל ביום העצמאות ('אור הרעיון' עמ' שמג-שמד). ובוודאי אין לפעול להפלתה. לעומת זאת, הרב כהנא אמר וכתב כי ממשלת ישראל היא ממשלת זדון, שיש להילחם בה.

הרבנים הראשיים התנגדו לאצ"ל וללח"י, אבל כבר אז היו רבנים שתמכו בהם (כמו הרב צבי יהודה קוק והרב אריה לוין) אלא שנאלצו לשתוק מתוך פחד מהבריטים, אבל היום רוב הציבור והרבנים מצדיקים את מעשי האצ"ל. וכך הרב כהנא הביא ראיה ממה שמשבחים היום את מעשי דוד רזיאל, שבשנת תרצ"ח הטמין פצצות בשוק הערבי שהרגו עשרות ערבים ("מעל במת הכנסת" מהד' תשע"ג עמ' יב-יג, ועמ' שמז). אבל הוא עצמו מעלה (שם) את הטענה שהיום יש ממשלה שתפקידה לעשות את הפעולות האלה.

הרב כהנא חשב ש"לא תחיה כל נשמה" שנאמר על עמי כנען נאמר גם על המכונים "פלסטינים", כיון שהם טוענים לבעלות על א"י, וגם אם ישלימו, בניהם עלולים להילחם בנו ('אור הרעיון' עמ' רנט). אבל זה לא נאמר בצורה ודאית.

הוא היה תמיד אומר לבודדים לא לפגוע בערבים, כי עלולים להיתפס, בלשונו: "יש ש"ב, ש"ג וכו'".

הרב כהנא מעולם לא שלח נוער וכל שכן נערות, לסכנות ולהתנגדות אלימה, כמו בעמונה או בבית אל. הוא התנגד לכך.

לגבי רבנים, הרב כהנא אמנם כתב, שיש תלמידי חכמים שהושפעו מעיוות הגלות ('אור הרעיון' עמ' שג, שלג, שפג), אבל הוא כותב שחובה לשמוע לרב גם אם נראה לך שהוא טועה, אבל צריך לנסות לשכנע אותו בטעותו (פירוש 'המכבי', דברים עמ' סט).

לגבי מנהיגי המדינה, הוא אמר שהם שותפים בטרור, בזה שאין נלחמים נגדו. אבל תמיד היה מזהיר נגד מלחמת אחים, לאור הניסיון שלנו בסוף בית שני. כשהאשימו אותו בהתקפת יהודים, היה מזכיר שהשמאל הוא היחיד שהרים נשק נגד יהודים בחמישים השנים האחרונות (הסזון ואלטלנה). הוא לא הסכים להתקיף יהודים, גם חיילים שבאו לפנות מתנחלים - התנגד לפינוי אבל לא היכה חיילים.

אלה הם עיקרי שיטת הרב כהנא. כלומר, הרב כהנא לא היה כהניסט. נוער הגבעות אינו יכול לטעון לנאמנות לרב כהנא. נוער הגבעות אינו מוצא מענה בתורה ובהלכה. הוא סבור שדרכו זו הדרך היחידה להגן על היהודים. אין כאן תיאוריות רוחניות אלא תיאוריות ביטחוניות. בני נוער רבים בטוחים שהפעלת כוח של קומץ "גבעונים" מרתיעה את הערבים ובגלל זה שורר שקט יחסי ביש"ע. לדוגמה, טענה נפוצה: הערבים לא מעיזים להתקרב ליצהר.

כלומר, הטעות היא בהכרת המציאות הביטחונית. לא איכפת להם שפעולת נקם של גבעונים תצית אש במזרח התיכון, ותגרום למלחמה, כי לדעתם, בין כה וכה היתה פורצת מלחמה. בדרך כלל, במצבנו הנוכחי, פגיעה בערבי גורמת נזק להתיישבות ולמחנה הלאומי בכלל, כפי שרואים מהאירועים האחרונים. כדי לטעון שבכל זאת הפגיעה תוביל להשלטת התורה במדינה, או למיגור הטרור (שזה בניגוד למה שהעובדות מראות), צריך להיות בעל שיקול דעת בוגר, והכרה טובה של מכלול הגורמים בחברה הישראלית; ולדור הגבעות זה חסר, עם כל מעלותיהם.

מעלותיהם של נוער הגבעות הן עצומות: הגבעות שלהם הכי רחוקות מהשקר שאפשר. הם אלרגיים לשקר ולמרמה. הם בעלי כוחות אדירים, תוכם רצוף אהבה. הם מלאי אהבה לריבונו של עולם, לתורה ומצוות, למעשים טובים, לעם ישראל, לארץ ישראל. זו אהבה אישית, גופנית ונפשית. הם צמחו בתוך שנאה, שנאה של השמאל הבוגדני, שנאה של הערבים שונאי ישראל, שנאה של התקשורת, שנאה של אונרר"א והאו"ם וארגונים חתרניים.

הם אינם נמוגים מפני השנאה אלא להיפך, הם חזקים ואמיצים ומלאי כוחות כחיות הנהומות ביער לילות שלמים. הם כישרוניים להפליא, בלימוד תורה, במלאכות ואומנויות, במוסיקה ובנגינה, ובעבודת השם והאדמה. הם בעלי פוטנציאל אדיר למלוכה. יש להם בשורה חדשה ואמתית. אבל אין להם עדיין מנהיגים תורניים, שמלאים באהבה ובעין טובה, שמקדישים את עצמם לאורו של משיח. בית מדרשו של משיח הוא באמת בית המדרש של גור אריה הגבעות, להפוך חושך לאור. להפוך מרירות למתיקות.

לעת עתה, פעולות מסוימות של נוער הגבעות מסכנות חיי יהודים, מונעות הרחבת ההתיישבות ביש"ע ונותנות הצדקה לעקירת יישובים. הן גורמות להחמרת הענישה של מערכת המשפט על מעשים פעוטים. הן מזיקות לבניין הארץ. כוונותיהם רצויות אבל פעולותיהם מזיקים. הם הגיעו לקו האדום והם חייבים להתפכח. הם נקראים לעין טובה על רבנים, על תורה ומצוות, על עם ישראל, על מדינת ישראל, על ממשלת ישראל, על צבא הגנה לישראל ועל זרועות הביטחון. דור הגבעות חייב להשתנות, להתבגר, לקחת אחריות, לבחור בעין טובה, להתחבר ולבנות חיים, למצוא דרכים חוקיות למחאתו ולהגנה עצמית. על דור הגבעות להתעלות אל תורתו של משיח.