טוב שברופאים

הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית היא דבר חולני. ד"ר סודי נמיר צריך להיות גאה, שהוא גורש מהחבורה הזו, ועוד שנתפס על דברי תורה.

חגי הוברמן , ג' באלול תשע"ה

"טוב שברופאים לגיהינום", אמרו חז"ל במסכת קידושין (פ"ב א'), אמירה תמוהה על פיה. רופאים כידוע מצילים חיי אדם, אז דווקא את הטוב בהם, שבוודאי רבים חבים לו את חייהם, הוא שיילך לגיהינום?

טוב, הפירושים רבים, והכוונה היא שהדברים לא נאמרו בכל רופא אלא ברופא בלתי אחראי, כמו שמסביר רש"י: "אינו ירא מן החולי ומאכילו מאכל בריאים, ואינו משבר לבו למקום, ופעמים שהורג נפשות, ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא". אם כן, למה נקרא טוב שברופאים? כי כלפי חוץ הוא נראה טוב, ויש לו אולי כשרון להיות טוב, אבל באמת הוא רע.

כל מי שהיה בגוש קטיף בשנות הטרור הארוכות, לא יחלוק על כך שהרופא הטוב ביותר באיזור, באמת וללא כל סילוף, היה ד"ר סודי נמיר, הרופא מנוה-דקלים. איש ממכיריו לא יחלוק על כך שאחרי 120, יזכה להגיע ישירות לגן עדן. מעטים הרופאים שיצאו בבהילות לטפל בפצועים באמצע תפילת שחרית, כשהטלית עוד עוטפת את גופם והתפילין מונחות על ראשם וידם. רבים רבים חייבים לו את חייהם.

השבוע החליט בית הדין של הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית, להדיח את ד"ר סודי נמיר מחברותו בוועדת האתיקה בגלל 'התבטאויות הומופביות'. אני לא יודע כמה מחברי בית הדין של הוועדה, הצילו חיי אדם כמו ד"ר סודי נמיר. אני כן יודע, עכשיו ביתר וודאות, שאת ועדת האתיקה הרפואית מעניינת האתיקה, בדיוק כמו שבית הדין הגבוה לצדק (המכונה בג"ץ) דואג לצדק. כאן לא תמצא אתיקה, וכאן לעולם לא תמצא צדק. השבוע נוכחנו בהרסנות של ה'אתיקה' הרפואית, בפרשת המחבל שובת הרעב מוחמד עלאן. כמה דיונים פלצניים בשאלה ניהלו הרופאים בשאלה, אם מותר להזין אותו בכפיה או לא? אם מותר להציל את חייו בלי לקבל ממנו רשות מראש, או לא?

הרי גם הרופאים יודעים שאחת הסכנות במותו של המחבל בן המוות היא, שהאירוע יצית את הרחוב הערבי למצב חסר שליטה, שעלול לעלות בחיי יהודים. זו הסיבה היחידה שהמדינה כל כך רוצה בהישארותו. אז אם הוא רוצה לשבות רעב, אל תזינו אותו בכפיה – פשוט תתקעו לו אינפוזיה אחת או שתיים, או כמה שצריך, כדי להציל את חייו, כמו שעושים לכל חולה שחייו בסכנה, ואח"כ שיישאר רעב.

העובדה שמעשה כל כך פשוט לא עולה בדעתה של ועדת האתיקה, מוכיחה שהאתיקה הרפואית היא הדבר הכי חולני בחבורת הרופאים הזו. ד"ר סודי נמיר צריך להיות גאה, שהוא גורש מהחבורה הזו, ועוד שנתפס על דברי תורה. הרופאים בוועדת האתיקה הסבירו לי בצורה הטובה ביותר מיהם ה'טובים' ברופאים שראויים להישלח לגיהינום.