מינוי 'מחוץ לקופסה'

מינוי הירש הוא בבחינת ניסוי לא מבוקר, ויש בו לעתים הימור ממלכתי מסוכן.

זבולון אורלב , י"ט באלול תשע"ה

זבולון אורלב
זבולון אורלב
צילום: פלאש 90

החלטתו המפתיעה של השר לביטחון פנים (בט"פ) למנות את תא"ל (מיל) גל הירש למפכ"ל המשטרה, והתגובות הקשות נגדה, העלו מחדש את השאלה כיצד להתייחס ליוזמות, להחלטות ולפעילויות שלטוניות המוגדרות כ'מחוץ לקופסה'. ההחלטה 'מחוץ לקופסה' של השר לבט"פ אינה יתומה. לאחרונה התוודענו לדומות לה: פירוק רשות השידור ופיטורי 1500 עובדיה והקמת רשות חדשה; פירוק הרשות למלחמה בסמים והעברת הטיפול לבט"פ; הקמת בתי דין עצמאיים לגיור במקום המשך המאבק לגיור ראוי תחת הרבנות הראשית ועוד.

נטיית הלב הספונטנית נוטה לראות צעדים אלה כנכונים וצודקים. האמנם? האם אין התמיכה בכך באה מייאוש, קוצר רוח ואי אמון מדרך הארוכה ("עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה") ומקובלת? האין בדרך זו התחמקות מהתמודדות עם שורש הבעיה? ושמא צעדים אלו נגועים בפופוליזם, ביחצנות ובפרסום אישי כדי לזכות בהערכה למנהיגותם האמיצה והנחושה (בעיניהם).

מתוך עולמי הרוחני שאבתי את התובנה שבפסוק "חדש ימינו כקדם" (איכה ה,כא) אין המשמעות רק התחדשות בלבד, אל "כקדם" - התבססות על יסודות קדומים. כך למדנו במשנת הראי"ה קוק זצ"ל: "הישן יתחדש והחדש יתקדש". ניתן היה לקצר ולומר "החדש יתקדש" אלא שתורתנו מתחילה ב"ישן". החדש יכול להתקדש רק אם הוא בנוי על הישן ולא על מחיקתו .

מידידי, הרב יהודה טובי מבני ברק, למדתי הסבר ברוח זו על הגמרא (ברכות ו,ב) האומרת על המשמח חתן וכלה "כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים". לכאורה מה שמחה בחורבה (קרוואן...) לזוג חדש, שישמחו יותר להיכנס לדירה רחבה מ'חורבה'? אכן, אין הכוונה כאן במצוקת הדיור של זוגות צעירים, אלא כוונת חז"ל לומר: תבנו את משכנכם החדש על יסודות העבר, חורבות ירושלים וקדושתה הנצחית, כהמשך ליסודות הרוחניים שנוצקו בהר סיני.

היציאות מהקופסה שציינתי בתחילת דבריי מצויים במרחב הציבורי–הממלכתי, ולא בתחום ההלכתי, נראה לי שעקרון זה נכון גם לחיי ההלכה, כמו לאורחות חיינו הפרטיים, הציבוריים והלאומיים. בשעתו נמתחה ביקורת על בן גוריון חובב התנ"ך בטענה, ובצדק, כי זו קפיצת הדרך ודילוג על אלפי דורות "מהתנ"ך לפלמ"ח" (שפורק, כמו האצ"ל והלח"י, רק אחרי הקמת צה"ל). דילוג זה זר ליהדות המאמינה בשרשרת הדורות מבלי לדלג על אף דור וחוליה.

אין מקום ל'טסט'ים חדשניים

אינני פוסל באופן גורף כל פעילות 'מחוץ לקופסה', ואני אפילו תומך ומעודד שיטה זו בתחומים יצירתיים המתאימים לה; במעבדות, בחדרי מחקר, בחממות ובסדנאות – בתחומי הרפואה, המדעים, בהייטק, בביטחון, בכלכלה וכד', ובכל מקום שבו נדרש להמציא חידושים שאפשר לבוחנם בתנאים סטריליים מבלי לסכן חיים או להמר על אינטרסים לאומיים. בתנאים אלה יש לעודד חדשנות, דמיון מפותח וחזון פורץ 'מחוץ לקופסא' ואין להסתפק רק ב'חידוש הישן' ולהסתמך על 'קדם'. העתקה עיוורת של פריצת הקופסה לחיים הציבורים והחברתיים צריכה להיעשות, אם בכלל, רק בהעדר חלופה אחרת. בנושא שלטוני–לאומי 'פריצת הקופסה' היא בבחינת ניסוי לא מבוקר, ויש בה לעתים הימור ממלכתי מסוכן. בהחלטות לאומיות אין מעבדה או שטח ניסויים בהם ניתן לבחון ולהעריך את משמעות הפתרון ותוצאותיו.

איחולי ברכה למרות אי התאמה

החלטת השר לבט"פ, במינוי גל הירש למפכ"ל המשטרה, החריפה את הבעייתיות בפתרון ש'מחוץ לקופסה', מכיוון שלכאורה התנאים הבסיסיים שנחוצים לתפקיד אינם מתקיימים בו. הכוונה להיכרות טובה ונסיון סביר עם מערכת המשטרה ו/או מערכת אכיפת החוק, עם הגורמים המצויים בזיקה קרובה למשטרה, קרי הממשלה, הכנסת, משרדי האוצר, המשפטים, הפנים, התחבורה, הרשויות המקומיות ועוד. דרושה יכולת מוכחת, וניסיון עשיר, בניהול מערכות כמו המשטרה (בשונה מצה"ל המשטרה אינה כפופה לדרג המדיני אלא לחוק בלבד!), השכלה אקדמית באחד מהתחומים העיקריים שבעבודת המשטרה, כמו משפטים, קרימינולוגיה, כלכלה או מינהל ציבורי. מאידך גיסא, דרגת ניצב (או מקבילה בצה"ל או באזרחות), מנת מישכל גבוהה, אישיות מבריקה, רעיונות יצירתיים 'מחוץ לקופסא' ויכולת שכנוע אינם מספיקים לכהונת המפכ"ל. המפכ"ל אינו מופקד על עיצוב חזון המשטרה והוא איננו דרג מדיני הקובע מדיניות.אלו תפקידי השר. מפכ"ל הוא שילוב של מפקד מנוסה, מנהל יעיל ומנהיג מקצועי עצמאי.

נתפלל שייבחר הטוב ביותר 'מתוך הקופסה'.