הר הבית - איסור כרת?!

איתמר ססובר , כ"ח בתשרי תשע"ו

איתמר ססובר
איתמר ססובר
צילום: עצמי

במאמר קצר אותו פירסם הרב אפרים זלמנוביץ', בנוגע לעלייה להר הבית, כתב הרב, "איסור כרת חל הנכנס למקום כשהוא טמא גוף, והרי כולנו בבחינת טמאי מתים".

עוד כתב בהמשך המאמר, "כל העולה להר בימים אלו חל עליו דין רודף. הוא מתגרה במליארד מוסלמים ומסכן את המשך אחיזתנו בארץ".

כאשר קראתי מאמר זה, גיחכתי. פשוט כך. מובן שלא כעסתי, הרי כבר אמרו חז"ל ש'כל הכועס - כל מיני גהנום שולטים בו'. אך כמובן, שאי אפשר לקרוא מאמר זה ללא התייחסות להסתה הברורה לרצח נגד העולים להר, וכמובן, לסילוף ההלכתי בנוגע לכניסה למקום.

ראשית, אפתח אפוא בנושא ה"איסור החמור" עליו מדבר הרב זלמנוביץ' בנוגע לכניסה להר. בתחילת מאמרו, כפי שהזכרתי, קבע הרב כי כל הנכנס להר חייב בכרת, כיוון שכולנו בבחינת טמאי מתים, היינו, לדעת הרב, לטמאי מתים אסור להיכנס להר הבית.

האמנם? כנראה הרב, המשתמש ברמב"ם כמקור הלכתי לביסוס טענתו כי חל איסור כרת על הנכנס להר הבית, שכח לקרוא את הפרק הבא, לאחר הפרק אותו ציטט מהרמב"ם, בהלכות בית הבחירה.

וכך כותב הרמב"ם בהלכות בית הבחירה, פרק ז', הלכה ט"ו, לאחר שמחלק בין דרגות קדושה למקומות בארץ ישראל, "הר הבית מקודש ממנה (מירושלים) שאין זבין וזבות נידות ויולדות נכנסין לשם ומותר להכניס המת עצמו להר הבית ואין צריך לומר טמא מת שהוא נכנס לשם".

בבקשה, הלכה פסוקה ברמב"ם: אין שום בעיה הלכתית לטמא מת להיכנס להר הבית והטומאה היחידה ממנה יש להיטהר היא טומאה היוצאת מן הגוף, לימינו-טומאת קרי, ממנה נטהרים ע"י טבילה במקווה טהרה.

כעת אעבור לדברי הרב זלמנוביץ' בסוף מאמרו "כל העולה להר בימים אלו חל עליו דין רודף. הוא מתגרה במליארד מוסלמים ומסכן את המשך אחיזתנו בארץ".

הדבר שהכי משך את עניי בעת קריאת השורות הללו, היה 'ההתגרות במליארד מוסלמים', אותם מוסלמים הנמצאים בכל מקום בהר הבית ובכל עת מבזים ומחללים את מקום המקדש,ומסיתים בו לרצח יהודים, והרי לי שאלה לכבוד הרב:

האם גם על אותם מוסלמים, המחללים את מקום המקדש, חל 'דין רודף'? או שמא מדובר ב'התגרות באומות'?

ואם מדובר בהתגרות באומות, מה אתה מחפש כאו בארץ ישראל-הלוא הקב"ה השביע את ישראל גם "שלא יעלו בחומות"! (כמובן, שתוקף שבועה זו, אינו יל בימינו, ולא ניכנס לדברים) האם פסקי ההלכה עליהם מתבססת טענתך, אינם סותרים את עצמם?

ולסיכום, כשאני קורא את הדברים הללו של הרב זלמנוביץ' ורבנים נוספים אני תמיד נזכר בדבריו של אור החיים הקדוש, בספר ויקרא, פרק כ"ה פסוק כ"ה:

"ובעונותינו נמכר הבית ביד האומות... והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם ויאמר להם הטוב  לכם כי תשבו בחוץ, גולים מעל שלחן אביכם,ומה יערב לכם החיים בעולם... ועל זה עתידין ליתן את כל אדוני הארץ גדולי ישראל,ומהם יבקש ה' עלבון הבית עלוב".

יהי רצון, שנזכה להמשיך לעלות להר בטהרה, ולבניין המקדש במהרה בימינו, אמן.