הצעה מעשית לניצחון בעת הזאת

גם אם נתניהו יכניס את כל המשטרה לירושלים ואת כל צה"ל ליו"ש, הוא לא יוכל למנוע מערבים צמאי דם להמשיך לפגוע בנו.

יעקב (כצל'ה) כץ , א' בחשון תשע"ו

הקדמה

גם אם יכניס רה"מ את כל משטרת ישראל לירושלים ואת כל צה"ל ליו"ש, יתיר ירי בפורעים, קנסות ומאסר, לא יוכל למנוע מערבים צמאי דם להמשיך לפגוע, לבזות ולהשפיל אותנו ואת חיילינו, מפני שהוא זה שהכריז שעם כובש אנחנו בארצנו, והנכבש תמיד ינצח אם זו ארצו.

על כן אלו הן הפעולות הנדרשות לאלתר:

1. הודעה מיידית של רה"מ כי טעה כשהכריז על נכונותו לחלוקת ארץ-ישראל ו"2 מדינות ל2 עמים": הערבים רוצים את כל הארץ כולה וגם אנחנו לא נוותר עליה.

2. רה"מ יכריז: לא עם כובש אנו בארצנו ולא ארץ זרה כבשנו. זו ארצנו, אותה קיבלנו מבורא עולם ושם ישבו ויושבים עם ישראל מאז ועד עתה. להכרזה יש ערך יותר גדול מהפעילות שכן ההכרזה על ביטול הצהרתו נותנת לעם ישראל את הכח לפעול מתוך זכות ולא זכות מתוך כח.

3. מרגע זה תתחיל תנופת בניה בכל רחבי הארץ.

4. ממילא תינתן הוראה על ביטול ההגבלות על יהודים בתכנון ובניה ברחבי ירושלים ויהודה ושומרון רק בשל היותם יהודים.

5. על הערבים החיים בארץ ישראל על כל מרחביה שבשני צידי הקו הירוק יוחזר הממשל הצבאי שהיה נהוג בזמנו של בן גוריון.

6. תוחשך מיידית הטלוויזיה הפלסט'. ישותקו שידורי הרדיו שלהם  המסיתים.

7. השתלטות על המוקטעה. לא יתאפשר לאבו מאזן לזוז מילימטר בלא אישור צה"ל.

8. כפרים וישובים ערביים שתושביהן יתנהגו בפראות, יוחזרו בהם תשתיות התעבורה, המים והחשמל למצבם בקום המדינה.

9. יונהג גיוס כללי לוודא שגם במלחמה זו ננצח. תינתן הודעה לצה"ל שאנו בעיצומה של מלחמה זוטא ועליכם להשתמש בכל הכלים הנתונים בידכם, בכמות ובאיכות, כדי להכריע מלחמה זו.

10. הוראה של רה"מ על הבאתם של 50 אלף פועלים סינים שיחליפו את הפועלים הערבים.

11. קריאה של רה"מ לעשרות אלפי צעירים להתנדב ולסייע לקבלנים ולשאר המפעלים המבוססים על עבודת המיעוט הערבי. הממשלה תקציב מאות מיליוני ₪ כדי לשפות ולעודד הצעירים להיכנס למעגל עבודת הכפיים.  זו קריאה אידאליסטית והיא אינה חשובה פחות מהקריאה להתגייס לצבא או למסור הנפש על לימוד התורה.