מי אתם המוסלמים?

מי אתם המוסלמים? תעודת זהות. תשובה למחמוד דרוויש.

אורח באתר , ט"ו בחשון תשע"ו

מחמוד דרוויש - תרשום
אתם מוסלמים
פגאנים
נשארתם לא מפותחים
מהג'אליה
נשארתם מאחור עוד
לפני ההיג'רה.

יש לכם תעודת זהות
עם מספר ושם
ואולי גם תעודה של רופא
וביוטכנולוגיה
ויש לכם גם מלא ילדים
ואתם שולחים אותם למות
כי אתם פגאנים
גם אם הילד העשירי יבא
תשלחו אותו עם סכין למות
כי אתם פגאנים

האם חשבתם על זה?

מחמוד דרוויש -תרשום
הנביא שלכם
רצה שתתפתחו
הוא חילק לכם את הקוראן
ואמר לכם תקראו תלמדו
אבל נשארתם בורים
עם חשיבה מתקופת האבן
יש לכם הרבה ילדים
ואתם שולחים
אותם למות עם ילקוט ומחברת
במקום לשחק בתופסת
במקום ספרים אתם נותנים להם אבנים וגרזנים

כי אתם פגאנים, 

חשבתם על זה?

מחמוד דרוויש -תרשום
את הנשים הטועות
הסוררות
אתם מכריחים למות
עם בלון גז במכונית
על רקע כבוד המשפחה
וקוראים לה שהידה
אתם שולחים אותה למות
כי אתם פגאנים

חשבתם על זה ?

מחמוד דרוויש -תרשום
במקום שיש איסלם בעולם
שם יש רצח
במקום שיש איסלם בתבל
שם יש פיגועים
במקום שיש איסלם ביקום
שם יש שנאה ואלימות
לאן התפתחתם משנת
ההיג'רה הראשונה?
נשארתם פגאנים

חשבתם על זה ?

מחמוד דרוויש -תרשום
אנחנו עם הספר
יש לנו תורה אחת
צבא אחד
מדינה אחת
יש לנו מדע וחכמה
מחקר הייטק ורפואה
אולי מהטובים בעולם
אולי זה מכעיס אותך
אבל אתם נשארתם פגאנים

חשבתם על זה ?

מחמוד דרוויש -תרשום
אנו יהודים גאים
שוֹרָשינו טמונים עמוק באדמה
כבר לפני יותר מאלפיים שנה
זו ארצנו היחידה
אנחנו צאצאי אברהם יצחק ויעקב
משה דוד ושלמה - של בית אלמקדס
פעם אחת היינו במצרים עבדים ותו לו

פעם אחת טבחו בשישה מליון יהודים ותו לו

מוחמד דרוויש תרשום
לא עוד
שום סכין
וגרזן
לא יפחידו אותנו
גם לא אבנים

מוחמד דרוויש -תרשום
במקום סכינים
תנו לילדכם חינוך
וערך לקדושת החיים