להיות כמו מלאך

אברהם אינו הוא דמות מלאכית וממנו אנו לומדים לנסות להידמות למלאכים - להיות מלאי ענוה וזריזות לעבודת ה'.

הרב חגי לונדין , ט"ז בחשון תשע"ו

בפרשת וירא אנו לומדים על כמה מתכונותיו של אברהם אבינו. אחת התכונות המרכזיות והבולטות בפרשה היא תכונת הזריזות. כבר בתחילת הפרשה אנו רואים את אברהם אבינו דרוך כולו לקבלת אורחים 'יושב פתח האוהל כחום היום'.

הזריזות ממשיכה בפסוקים שבהם מתואר אברהם 'ויקם וירץ לקראתם', 'וימהר אל הבקר', בפנייתו אל שרה 'מהרי עשי שלש סאים קמח סולת'. הכל במהירות ובזריזות. גם בהמשך הפרשה, בעקדת יצחק, אברהם נענה לדבר ה' במילה 'הנני', אומרים חכמים: 'לשון ענוה וזריזות'. לאחר מכן נאמר 'וישכם אברהם בבוקר' -זריזים מקדימים למצוות.

תכונת הזריזות היא תכונה מלאכית. המלאכים אותם פוגש אברהם בתחילת הפרשה מבטאים כוחות אלוהיים. למלאך יש 'כנפיים' כפי שמתאר זאת הנביא יחזקאל. כלומר זהו כוח אלוהי המגיע באופן מהיר.

חז"ל מתבטאים 'שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות'. המלאך הוא כוח מאד ממוקד ומאד חד. 'המלאכיות' זוהי היכולת להיות מרוכזים במשימה שעומדת מול עינינו מתוך הבנה שהקדוש ברוך נפגש איתנו כעת בנקודת חיים מסוימת ואנו נדרשים לעשות אותה באופן איכותי ו'מלאכי'.

אברהם אינו הוא דמות מלאכית וממנו אנו לומדים לנסות להידמות למלאכים - להיות מלאי ענוה וזריזות לעבודת ה'.