היכן נבחרי הציבור?

היכן נבחרי הציבור אשר ישמיעו זעקה גדולה נגד ההחלטה הנוראה להרוס בית כנסת בישראל על ידי טרור משפטי עוין

הרב אברהם מלמד , כ"ו בחשון תשע"ו

דעות בית הכנסת איילת השחר בגבעת זאב
בית הכנסת איילת השחר בגבעת זאב
צילום: אלבום משפחתי

אתמול התקבלה החלטה נוראה בבית המשפט העליון על הריסת בית כנסת יהודי הפעיל מעל עשור שנים בגבעת זאב.

הלב רותח וזועק עד מתי? עד מתי יימשך העוול והרשע, השקר והמרמה, היכן נבחרי הציבור שישמיעו קולם נגד החלטה אומללה זו ויתקנו את העוול בחקיקה מיידית להסדרת בתים של עם ישראל שנבנו בארץ ישראל שיישארו על תילם ולא יהרסו על ידי עתירות של ארגונים עוינים לישראל.

עד מתי יימשך העוול שבמסווה של מלחמת העם הערבי בעם ישראל השב לארצו, ארגוני שמאל קיצוני התומכים באויב, מערערים לבית המשפט על טענה כביכול שהקרקע המסוימת שעליה נבנה בית יהודי בארץ ישראל שייכת לערבי פרטי, ובית המשפט כדרכו שפוסק תמיד לטובת הערבים, מחליט על הריסת בתים של יהודים בארץ ישראל. הרי אפשר לחוקק במהירות את 'חוק ההסדרה', שלפיו אם יש טענה למאן דהוא מבני הנכר הנמצאים בארץ, לבעלות על קרקע מסוימת, והוא אכן יצליח להוכיח בעלותו, יקבל פיצוי כספי, אך לא שיוכל בשל כך להרוס בתים של יהודים ששבו לארצם.

היש דבר יותר צודק ומוסרי מזה? וגם הנהגה זו היא לפנים משורת הדין כדברי מרן הרב קוק זצ"ל שאמר שמבחינת הדין אין צורך לשלם שום סכום כספי על האדמות שאנו לוקחים מנכרים בארץ ישראל כי הם מאז ומעולם היו שלנו, והנכרים גזלו אותם מאיתנו, אך עם ישראל רודפי חסד הם, ומשלמים לגויים שהיו כאן וקונים מהם הקרקעות, אך דבר כזה, של הריסת בתים של יהודים בארץ ישראל על ידי טרור משפטי עוין, בלתי נסבל.

דברים אלו אמורים לגבי בית רגיל של יהודים בארץ ישראל, אך כשמדובר בבית כנסת, וכי לא אמור להיות ברור לכל שאין נוגעים במקום קדוש זה, ומוצאים את כל הפתרונות בעולם רק מלבד הריסת בית קדוש לה' אלקי ישראל. גם לערבים העותרים היה צריך להיות ברור שמאחר שנבנה בית כנסת במקום זה, הוא כבר יישאר לנצח, וכל הדיון הוא רק תביעה לפיצוי כספי, וכך היה צריך להיות ברור גם לארגוני השמאל העוינים, וודאי לשופטי בית המשפט של מדינת היהודים, וכל השיח והדיון היו אחרים לגמרי.

אני מתבייש במדינה שנותנת לבית המשפט שלה להחליט להרוס בית כנסת יהודי בארץ ישראל הפעיל מעל עשור, אני מתבייש בבית משפט כזה ושופטיו שבהחלטותיהם הולכים יד ביד עם הערבים שונאי ישראל וכופרים בזכות העם היהודי על ארץ ישראל, ומפנים עורף לערכי העם המקודשים ביותר.

אני מתבייש בבית משפט זה שעליו נאמר: 'מקום המשפט שמה הרשע', שבאופן קבוע מתאכזרים על בני עמם, ולא מגלים שום רגישות לערכים היהודיים, ולעומת זאת מרחמים על האויבים והמחבלים. וכדוגמה הידועה שלא מתירים להרוס בתי מחבלים, ולעומת זאת מיד אישרו בפה אחד הריסת כל בתי היהודים בגוש קטיף.

נניח למשל אם היה מדובר במסגד או בכנסייה נוצרית של עבודה זרה, וכי לא היו נזעקים בבית המשפט לעצור כל מגמה לפגוע במסגד או בכנסייה, כי את בתי הדת של עמי הנכר הם מכבדים ביותר, אך בית מקדש מעט של עמנו אינם יכולים לכבד.

היכן קולם של נבחרי הציבור לעת הזו? היכן אורי אריאל ונפתלי בנט שיאיימו במשבר ממשלתי ולהפיל את הממשלה על נבלה כזאת בישראל. היכן אריה דרעי ומשה גפני שיזעקו נגד הריסת בית כנסת בישראל? היכן העיתונות החרדית שנזעקת כולה נגד עלייה להר הבית שמא יעלו למקום הקדוש ויפגעו בקדושת המקום, אך נגד בית המשפט שעולה עם דחפוריו להרוס מקדש מעט בישראל אינה מקימה קול זעקה שנשמע מקצה העולם ועד סופו?

על נבלה כזאת היה ראוי לפרק את הממשלה, להפיל את הקואליציה, לעשות רעש גדול שלא נשמע כמותו בעולם. אנא מכם אנשי הציבור אל תתנו לפשע כזה להיעשות.

יותר כבוד לאומי, וכבוד יהודי, ואל תתנו לחרפה ולעוול להתבצע, הרי הכול  תלוי בידכם, אם תרצו מיד תודיעו לבית המשפט, שהשלטון מתנגד לפעולה זו, והכנסת תבצע חקיקה מהירה שתתקן את העוול. 'חוק ההסדרה' יכול להיחקק תוך ימים אחדים, צריך רק רצון גדול ואמונה בצדקת הדרך לשם כך נשלחתם לכנסת. גם יצחק רבין כשרצה, ידע לעקוף את הבג"ץ ולגרש בזמנו 415 מחבלי חמאס. הכל תלוי ברצון.

בגבעת האולפנה הבטיחו לנו אנשי הימין שזו הפעם האחרונה שבגין נסיבות כאלו יהרסו בתים של יהודים בארץ ישראל, לאחר מכן הייתה שוב תקלה גדולה ועוול גדול ואותו סיפור חזר על עצמו שערערו על בתי דריינוף והרסו בתים המיועדים ליהודים בארץ ישראל, ושוב הבטיחו שזו הפעם האחרונה שממשלת ימין תעשה דבר כזה, ועכשיו שוב באותם נסיבות להרוס בית כנסת יהודי? להיכן הגענו?

אנא מכם שליחי הציבור תפעלו להשארת בית הכנסת על כנו, ולהסרת האיום של הטרור המשפטי העוין נגד בתי יהודים בארץ ישראל.