החולשה והתרוצים

הציבור בישראל, היהודי, חש בזאת ומבין יותר ויותר שדרוש לנו מנהיג אחר שיוביל אותנו בימים קשים אלו

יעקב (כצל'ה) כץ , י' בכסלו תשע"ו

ראש הממשלה ויחד עמו שר הביטחון, מנסים לתרץ המשך הרציחות והפציעות, ההשפלה והבזיון בהסברים גלותיים.

זהו חוסר יכולת וחוסר קריאה נכונה של מפת האיבה.

הציבור בישראל, היהודי, חש בזאת ומבין יותר ויותר שדרוש לנו מנהיג אחר שיוביל אותנו בימים קשים אלו. בסופו של יום כל מה שכתבנו והצענו יתבצע, כי לא תיוותר להם, לרוה"מ ולשר הבטחון ברירה.

העם ידרוש הפסקת הרציחות וההשפלות.

ראשית נדרשת ההכרזה והדקלרציה שזו ארצנו, כולה. לא "שתי מדינות לשני עמים". שנית, לחימה בכוחות גדולים של אלפי חיילים מול מעוזי המחבלים בתוך ירושלים, בקלאנדיה, שועפט , אבו דיס וכו', בחברון ובנותיה ובכל הערים והכפרים בהם מצויים קיני המחבלים והפסקה טוטלית של שידורי הזוועה והעידוד לרצח יהודים של הרשות המכונה פלסט'.

שלישית, הקמת ישובים בכל רחבי הארץ ובמיוחד ביהודה ובשומרון בגליל בגולן ובנגב, על שמות הנרצחים. רביעית, הרס בתי מחבלים, גירוש והגליה של כל המסיתים לפרעות. כל זאת בסופו של יום ייעשה בעל כרחם ועל ידם של אלה המנהלים את הפוליטיקה הישראלית היום.

או יתכן שעם ישראל יעמיד מנהיג חדש אמיץ וגיבור שיפסיק לחשוש, לפחד ולהסס ויביא לידי סיום את ההשפלה והביזיון המתרחשים היום.