שתיקת האחים

כן כולנו אחים וכולנו נושאים באחריות למסע ההסתה והשנאה שמוביל השב"כ - נחצו כל הקווים האדומים של התנהגות אנושית ודמוקרטית

מיכאל פואה , ז' בטבת תשע"ו

דעות כלא, אילוסטרציה
כלא, אילוסטרציה
צילום: באדיבות המצולם

כאשר האחים זורקים את יוסף חולם החלומות לבור כדי להיפטר ממנו מתנהל קרב סמוי בין ראובן ליהודה על ההובלה. ראובן רוצה להצילו מידם ויהודה מוביל למכירה.

זה גם זה לא מבינים שאפשר וצריך להתמודד אחרת עם האח וחלומותיו. והאחים שנתנו למהלך שנאה זה לקרות, האם הם שלמו מחיר? מפשט הכתובים עולה כי גם עשרות שנים יסר אותם מצפונם "אבל אשמים אנחנו על אחינו..." ומוסיף ראובן "הלא אמרתי לכם לומר אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש".

חכמינו הוסיפו כי הדם נדרש עוד מגדולי ישראל בעתיד ובגדול – עשרת הרוגי מלכות.

ועתה בפרשיות השבוע האחרונות התחלפו התפקידים לא יהודה הוא המנהיג המוביל את האחים, אלא יוסף. יוסף שבונה את הקומה החומרית של עם ישראל, שמתערב בין האומות – משיח בן יוסף כפי שמרחיב הרב קוק במספד בירושלים.

ואלו יהודה הוא זה שחולם את החלומות המפחידים והמאיימים על ההנהגה הקיימת. הוא זה שרוצה מדינה יהודית הוא זה שחולם להקים מקדש הוא זה שמנסה להבליט את "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב". ויוסף בדורנו חוטא בחטא השנאה. במקום להתמודד עם החלום הוא זורק את יהודה לבור, הוא מוכר אותו לישמעאלים.

ואנו האחים האם הפעם נשתוק שוב? האם ניתן יד לשנאת האחים להרוס את הכול ?

בשתיקתנו אנו נושאים באחריות לזריקה לבור העינויים של השב"כ.

בשתיקתנו אנו נושאים באחריות לזריקה לבור הצווים המנהליים שמחריבים עשרות משפחות.

בשתיקתנו אנו נושאים באחריות לרדיפת והכפשת משפחות וחברים.

בשתיקתנו אנו נושאים באחריות למכירת יהודים בידי הישמעאלים - הווקף המוסלמי - וביזויים והשפלתם רק כיוון שהם יהודים במקום הקדוש לנו מכל.

אחים יקרים בידנו הדבר. ממשלת ישראל עומדת על קול אחד. כל אחד מאתנו צריך ללחוץ על חברי הכנסת שלו בליכוד בבית היהודי במפלגתו של כחלון באגודת ישראל ובש"ס. כן כולנו אחים וכולנו נושאים באחריות למסע ההסתה והשנאה שמוביל השב"כ, בו נחצו כל הקווים האדומים של התנהגות אנושית ודמוקרטית. מסע הסתה ושנאה בו נשברת האחווה והאחדות הלאומית.