עליצות מלכותית

מה התכונה הראשונה במעלה אשר לה נדרש קצין ומפקד? הנציב הצרפתי הראשון של מרוקו עם תשובה מפתיעה

האלוף אמיר אשל , י"ח בטבת תשע"ו

הובלת אנשים דורשת מהמפקד לעטות מעין מסכה שתפקידה ליצור בידול מסוים מאנשיו ולהקרין עוצמה וביטחון. כך יוכל להובילם בעת סכנה וחרף אובדן חיים.

תיאור החזרת ארון הברית לרשות בני ישראל פותחת צוהר למאפייני מנהיגות דוד. "ודוד מכרכר בכל עז לפני ה' ודוד חגור אפוד בד; ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון ה' בתרועה וקול שופר" (ו, יד-טו).

דוד מצטייר כמנהיג חזק שאינו חושש שהתנהגותו המשוחררת תפגע במעמדו. לבושו הלא מלכותי והשתתפותו בריקודים, מעידים על התייחסותו לעצמו בפרופורציות הנכונות: היעדר "אני ואפסי עוד" אלא הבנה שהוא שליחו של האל, השואב ממנו כוחו והיותו, בעבודת האל, כאחד האדם.

יכולתו להתחבר לאנשיו, באופן בלתי אמצעי וללא מחיצות, לצד סגולותיו המנהיגותיות, הן שילוב מנצח. מנהיגים חלשים נשענים על ריחוק ופחד, מנהיגים חזקים משלבים אנושיות ופתיחות, ללא חשש מחשיפה אישית וכך בונים לעצמם בסיס רחב ואיתן להצלחה.

ב- 1894 כתב קצין צרפתי בשם ליאוטי, שלימים נהיה הנציב הצרפתי הראשון של מרוקו: "התכונה הראשונה במעלה של קצין היא העליצות". זהו מנוע פיקודי רב עצמה. בשימוש נכון הוא נוסך ביטחון, מתחבר לפקודים ומניעם לקשות שבמשימות.

מתוך הפרק היומי בתנ"ך