מעשה אב סימן לבן

אבשלום בהתנהלותו מזכיר מאוד את דוד אביו הן לטוב והן למוטב, אולם לעומת דוד מלכותו נגדעת באיבה כיוון שלא שב בתשובה.

הרב משה כהן , ד' בשבט תשע"ו

שמואל ב פרקים טו - יז

לאחר מות אמנון, הבן הגדול של דוד שהיה אמור להיות יורש העצר, מבקש אבשלום למלוך במקום דוד אביו. ישנן נקודות דמיון רבות בין אבשלום לבין דוד אביו: בדומה לדוד המתואר כאדמוני עם יפה עיניים הרי שגם אבשלום מתואר כאיש יפה תואר אשר שערו שווה כסף רב (י"ד, כה).

כדרך שדוד בהיותו נרדף ברח אל מדינה שכנה כארץ פלשתים הרי שגם אבשלום בורח לממלכה אחרת (גשור) בעת שהוא מרגיש נרדף (י"ג, לז).

דוד מבקש למלוך מלמטה. הוא מנסה להיות מלך של כולם ולאט לאט אוסף לעצמו תומכים משבט יהודה, דרך אנשי יבש גלעד וכלה בכל ישראל. כך גם אבשלום מבקש לפנות לרגשות האנשים ולגנוב את לב אנשי ישראל כדי שירצו להמליך אותו (ט"ו, א-ו).

ניתן גם לטעון שכדרך שדוד שולל את האפשרות לפגוע ישירות במלך שאול שקדם לו למרות ההזדמנויות שהיו לו לכך, כך גם אבשלום מסרב לקבל את עצת אחיתופל בגלל הבוטות שלה. אחיתופל מדגיש כי בעצתו ניתן יהיה לפגוע במלך לבדו (י"ז, ב).

אולם גם בנפילות של דוד נופל אבשלום. כחלק מרצונו לקדם את מלכותו הוא נופל בעריות כאשר הוא בא על פילגשי אביו (ט"ז, כב) וגם מביא לרציחתו של אחיו אמנון (י"ג, כט).

נראה שזו הסיבה לכך שגם אבשלום מאבד את שלושת בניו ואת בתו תמר (י"ד, כז) בדומה לארבעתיים ששילם אביו. מלכות אבשלום נגדעת באיבה בניגוד למלכות דוד שנמשכת לנצח. שורש ההבדל הוא ביכולת לקחת אחריות ולחזור בתשובה לדרך ה'.

מתוך הפרק היומי בתנ"ך