אבן פינה למלכות ישראל

עד כה מלכות דוד שקעה וכל יורשי העצר מתו. אך זהו רק צד אחד של המציאות, הצד הבחירי האנושי.

הרב יגאל אריאל , ט"ז בשבט תשע"ו

הרב יגאל אריאל
הרב יגאל אריאל
צילום: עצמי

מלכים א פרק א

הפסוקים הראשונים של ספר מלכים יוצרים תחושה קשה ומזעזעת - שמשו של דוד שקעה. לאישיותו של דוד הוקדש ספר שמואל, שתיאר את דמותו מתחילת דרכו כנער, את אופן עלייתו ובניית ממלכתו, עד לסיכום פועלו בבניין המזבח בהר המוריה. ספר שמואל עסק בדוד, ובבניית מלכותו לעולם ועד. אבל ההבטחה לבנות לדוד בית לנצח נשארה ערטילאית, ובסיום הספר, כאשר הגיע הזמן להגשימה, איננו יודעים כיצד תתממש.

אדרבה, ספר שמואל תיאר כיצד כל בניו הגדולים של דוד, שביקשו לרשת את מלכותו, נהרגו וירדו מעל במת ההיסטוריה. הם נעלמו כשם שנעלמו לפניהם בניהם של בתי ההנהגה הקודמים בישראל: בית עלי, בית שמואל ובית שאול. על פי דרכו של הספר היה אפשר לחשוב שההבטחה לדוד בטלה כאשר קלקלו בניו והלכו בדרכן של השושלות שלפניהם, ובגללם הורשת המלוכה נעשית בלתי אפשרית ובלתי רצויה.

הדגשת הידרדרותם של בני דוד מבטאת צד אחד של המציאות, את הצד הבחירי האנושי, שבו האדם קובע במעשיו הטובים והרעים את מהלך האירועים. אבל אז בא ספר מלכים, שמגמתו בניית בית המלוכה ודרך השתלשלותה, והוא מתאר כיצד העלתה ההשגחה יורש אחר, שלא התמודד בספר שמואל, ועשתה אותו לאבן פינה למלכות ישראל.

מתוך הפרק היומי בתנ"ך