רוח חדשה נושבת בהר הבית

אסף פריד , כ"ט בשבט תשע"ו

דעות הר הבית
הר הבית
צילום: עצמי

אני רגיל לתקוף את הממשלה ולכן אני מוצא את עצמי בעמדה זרה לי, לכתוב כמה מילים טובות על מדיניות הממשלה... אבל כאשר מגיע, מגיע... ובחודשים האחרונים ישנן רוחות חדשות הנושבות בהר הבית.

אל תפלו מהכיסא, עדיין לא קבלנו היתר בניה לבניית בית המקדש, גם תפילה יהודית אסורה בהר הבית בתכלית האיסור, עדיין יהודים דתיים יוכנסו במידה ובמשורה תחת ליווי של שוטרים ואנשי וואקף אבל בכל זאת יש בהר הבית אוירה חדשה.

אינני יודע אם השינוי נוצר בגלל החלפת שר המשטרה הכושל בידי גלעד ארדן, או בגלל מינוי מפקד חדש למרחב דוד, או בגלל פרוץ "אינתיפאדת הבודדים" אשר גרמה אצלנו לשידוד מערכות, ואולי כל התשובות נכונות.

לפני חמישה חדשים, בימים בין כסה לעשור ארגנו קבוצת תלמידים מישיבת מקור חיים עליה גדולה ומאורגנת מהישיבה, כ-70 בחורים נרשמו לעליה, העליה תואמה מראש עם המשטרה, שאף קבלה רשימות מסודרות של הנערים העולים כולל מספרי תעודת זהות. העליה בפועל היתה זועתית, הנערים נכנסו בקבוצות של 15 והורשו להכנס ל"מסלול הצצה" בלבד כלומר כניסה דרך שער המוגרבים הליכה של כ-80 מטר צמוד לכותל המערבי ויציאה מידית דרך שער השלשלת בלי להתעכב אפילו לדקה, גם את מעט ההסברים נאלצו הנערים לשמוע תוך כדי הליכה. גם ההליכה במסלול הבריחה הזה לווה בצעקות, קללות ונאצות מצד עשרות ערבים שהקיפו את הקבוצה והתגודדו עשרות סנטימטרים בלבד מהנערים היהודים.

לעומת זאת השבוע, עלתה להר קבוצה מאורגנת מהישיבה התיכונית בסוסיא, גם קבוצה זאת מנתה כ-70 נערים וגם היא תאמה את עלייתה להר עם המשטרה, הנערים נכנסו להר בקבוצות של 25 בכל קבוצה, זכו להקיף את מקום המקדש כולו הקפה מלאה. הם זכו גם לשמוע הסברים מפורטים ולהאזין לדברי תורה בהר הבית, העלייה לוותה בשקט מופתי, כמעט אף ערבי לא העז להפריע לעולים.

זאת כמובן רק דוגמא, את השינוי מרגיש כל יהודי שעולה להר הבית.

עיקר השינוי נובע מסילוק "קבוצות ההתנפלות", שאורגנו על ידי התנועה האיסלמית, מהר הבית. קבוצות אלו המכונות מוראביטון ומוראביטת (על שם חבורות של ג'יהדסטים שפעלו במגרב בימי הביינים) הפכו את הר הבית למקום בלתי נסבל עבור יהודים. יתר על כן הקבוצות הללו שקבלו משום מה הגנה מהשר הכושל אהרונוביץ' גרמו להרתחת כל הגזרה. אין זה סוד שבהר הבית פועלים מספר גורמים ערביים העויינים זה את זה. כאשר אחת הגופים הערבים תוקף יהודים חייבים גם שאר הארגונים הערביים לתקוף יהודים, הם הרי לא יכולים להצטייר כאוהבי ישראל. וכך למשל פעולות המוראביטת  יצרה עימותים רבים בין יהודים לבין הוואקף הירדני מה שגרם לסכסוך בין ישראל לבין ירדן. בא השר ארדן, ובהחלטה אחת הורה להעיף את הקבוצות הללו מהר הבית, המשטרה ביצעה זאת במקצועיות וביעילות והשקט חזר להר הבית.

מעבר לסילוק התוקפים הערביים מהר הבית, ביצעה המשטרה עוד מספר שינויים מנהליים קטנים, שינויים שכולם נמצאים בתחום ה'תודעה השירותית' מצד המשטרה, שינוים אלו למרות שהם קטנים ולא נוגעים בבעיות המהותיות בהר, משפרים מאוד את האוירה בהר.