על קבלת אחריות

הרב יעקב מדן , ב' באדר תשע"ו

יהדות הרב יעקב מדן
הרב יעקב מדן
צילום: ישראל ברדוגו

נביא השקר המופיע בפרקנו, שכיחש לאיש הא-לוהים וסיפר לו שה' שלחו כדי להביאו לבית אל לאכול שם, וגרם בכך למותו הנורא, הוא כנראה נביא אמת לשעבר שנגרר אחרי עגלי ירבעם. כך סרה ממנו רוח ה'. הוא המשיך להינבא בשם ה', אך עשה זאת בשקר, כפי שעשה כאן.

ההשערה לפיה הוא היה בעבר נביא אמת, עולה ממספר פרטים: איש הא-לוהים שניבא לירבעם לא היה פתי גמור. ואיך האמין לאדם לא מוכר שה' נגלה אליו, וחזר בו ממה שציווה לאיש הא-לוהים? מסתבר אפוא, שהוא הכיר את נביא השקר כנביא אמת, ולא ידע שרוח ה' סרה מעליו. יתר על כן: בסיפור שלפנינו היה דבר ה' אל נביא השקר לומר לנביא האמת שלא תבוא נבלתו לקבר אבותיו.

ועד סיבה לומר זאת: נביאי השקר במקרא מופיעים כאנשים מושחתים, מנאפים ורודפי בצע. נביא השקר שלנו הוא אדם הלוקח אחריות על שגרם למות איש הא-לוהים. הוא מגיע עם חמורו עד האריה, מחלץ מתחתיו את גופת איש הא-לוהים ולוקח אותה לקבר ישראל. מי שהיה מעז לעשות כך - שיקום! הוא אינו יכול להשיב את איש הא-לוהים לחיים, אך הוא גומל לו ככל שרק יכל לעשות. יש משהו של אמת בנביא השקר הזה.

מתוך הפרק היומי בתנ"ך