שני נביאים באותו סגנון

ירבעם מקבל נבואה קשה הן מאיש האלוקים שבא מיהודה והן מאחיה השילוני. מה ראה הקב"ה לומר לירבעם את הנבואה הקשה באמצעות שני נביאים שונים? מדוע לא הודיע לו זאת בתחילה על ידי אחיה השילוני שהמליכו למלך?

הרב משה כהן , ב' באדר תשע"ו

מלכים א פרקים יג - יד

לאחר שירבעם מקבל את דבר המלוכה מאחיה השילוני הוא נוקט במספר צעדים שאינם הולמים את ההלכה היהודית. הוא משנה את מקום עבודת ה' וכתחליף למקדש בירושלים מציב שני עגלים באיזור דן ובית אל. כך הוא מחזיר חזרה את עבודת הבמות לישראל שנפסקה לאחר הבחירה האלוקית בירושלים. הוא אף משנה את מועד חג הסוכות ועוד.

מעשים אלו אינם מוצאים חן בעיני הקב"ה והוא שולח לירבעם נבואה קשה תחילה ביד איש האלקים שבא מיהודה ולאחר מכן ביד אחיה השילוני המבשר בשורה קשה לאשת ירבעם. מה ראה הקב"ה לומר לירבעם את הנבואה הקשה באמצעות שני נביאים שונים? מדוע לא הודיע לו זאת בתחילה על ידי אחיה השילוני שהמליכו למלך?

נראה שהתשובה לכך קשורה לתוכן הנבואה של שני הנביאים. הנביא משבט יהודה מנבא על המזבח שבנה ירבעם ועתידו. אין הוא מנבא דבר אישי על משפחת ירבעם אלא על העבודה שהוא חידש. נבואתו עוסקת בתקופה מאוחרת יותר שבה יחסל אדם בשם יאשיהו את כל כהני הבמות ויתוץ את המזבחות. אין כאן פגיעה אישית בירבעם אלא נבואה לעם ישראל כי עבודת העגלים לא תתמיד ויבוא סופה. 

לעומת זאת, אחיה השילוני נשלח עם בשורה קשה למשפחת ירבעם ולעתיד מלכותו. הוא זה שהמליך את ירבעם והוא זה שמתנבא על סופו של ירבעם. כאן הפגיעה היא אישית בו ובמשפחתו. הוא לא קיים את ברית ה' ולכן גם ה' לא ישמור את ההבטחה כי מלכותו תיכון.

מתוך הפרק היומי בתנ"ך