על הכותל לא מתפשרים!

עם ישראל בכללו אינו חפץ ברפורמה הוא יודע להבחין בין אמת ושקר

הרב אריאל בראלי , כ"ג באדר תשע"ו

א. מה קרה?

בכ"ח בשבט התשע"ו, החליטה ממשלת ישראל על הקמת רחבה נוספת ליד הכותל המערבי שתשמש מקום תפילה לארגונים שאינם מאמינים בתורה מהשמיים. ההחלטה כוללת מינוי נציגים של הארגונים הרפורמיים והקונסרבטיביים למועצה שתנהל את הרחבה ושלא תחת אחריות הרבנות הראשית. הקצאת תקציב נדיב מאוד לניהול הרחבה שהיא בעצם בית כנסת רפורמי, כולל שינוי מבנה כך שתהיה כניסה אחידה לכלל רחבות הכותל. השאיפה שהרחבה החדשה תיראה בדיוק כמו האחרות.

ב. מה הבעיה

בהחלטה זו ישנה בעצם הכרה ברפורמיים ובקונסרבטיביים כזרמים לגיטימיים ביהדות. אחוז הרפורמים בארץ הוא %3.9 והקונסרבטיבים %3.2. סך הכול %7.1. לעומת האורתודוקסים שהם %26.5,. וכך נאמר בהסבר ההחלטה "זה זמן רב דורשים הזרם הקונסרבטיבי והרפורמי ביהדות כי תינתן להם אפשרות להתפלל כדרכם ועל פי מנהגם בכותל.!

לצערנו, ההכרה ברפורמים בכותל המערבי, אינה מקרית והיא חלק מתהליך שלם - ראש הממשלה נפגש עם מנהיגיהם, הכנסת ארחה לראשונה את "רבניהם", בגץ מסייע לגיוריהם, והם כבר ארגנו ארוע הודיה בכותל המערבי. המשמעות המלאה היא שמדינת ישראל נפרדת מהחיבור המקורי לקדושת ישראל ומעמידה בשורה אחת את הזייפנים הרפורמים עם הרבנות המקובלת מדורי דורות. הרפורמה סטתה מהאמונה היסודית בתורה מהשמים ושמה את האדם ושיפוטו מעל התורה, ובזה עצמו כרתה את הענף של השייכות לעצם השיח הלגיטימי ביהדות.

לאורך כל הדורות גדולי ישראל זיהו אבחנה זו, והקפידו מאוד שלא לראות את הרפורמה כחלק מהדיון ה'פנים יהודי'. יש זרמים ביהדות ולגיטימי שתהיינה מחלוקות. אך בתנאי היסוד הבסיסי של היהדות: התבטלות כלפי תורת ה'. הרפורמים והקונסרבטיבים לא מצליחים לייצר זהות, תודעה וקשר לעם היהודי. למה לייבא את הכישלון שלהם שם לכאן?

ג. איך היו רבנים שתמכו במתווה הפשרה?

הכל החל בבג"ץ (6/4/03) שקבע כי לנשות הכותל עומדת הזכות להתפלל ליד הכותל כדרכן עם תפילין. ברחבת הכותל. האמירה של בית המשפט הייתה שיש לפתור סוגיה זו. ולשם כך יש להכשיר מקום לכך,

ואכן בפועל הוקמה רחבת ישראל (26/8/13). התקיימו מאבקים על הכנסת ספר תורה למקום זה, ולבסוף התערב בית המשפט וקבע שיש לאפשר להם זאת ובמצב היום אין לראות ברחבה הקיימת מענה מספק לנשות הכותל. בעקבות לחץ פוליטי הציגו פרשנים משפטיים לכמה רבנים את הקביעה כי אין מנוס ובג"ץ מכריח את המדינה לתת לרפורמים אחיזה. כך למשל הושגה הסכמה מצד רבה של העיר העתיקה הרב נבנצל. אולם זו הצגה שיקרית כי הבג"ץ לא אמר זאת וררק גורמים פוליטיים השתמשו בו כדי להגיע לתוצאה הזו. לכן הרב נבנצל חזר בו וקרא בקול ברור לעשות הכול לביטול המתווה.

ד. מה יש לעשות?

להתנגד מכול וכול להקמת גוף חדש שיעסוק בענייני דת במדינת ישראל. אפשר לפתור את הבעיה המשפטית גם בלעדיו. עם ישראל בכללו אינו חפץ ברפורמה הוא יודע להבחין בין אמת ושקר ולכן עלינו להסביר ולעורר את הציבור להביע את מחאתו מול ההשתלטות הרפורמית - בעצרות תפילה והסברה ובשם ה' נעשה ונצליח.