תיקון האדם

מה גרם ליהונדב בן רכב לפרוש מהחברה וממנעמיה ולצוות על כך גם את בני ביתו? נראה שמרד יהוא הוא שהוביל את יהונדב למסקנה זו. יהונדב פרש מהחברה אבל לא התייאש מן האדם. מגמתו היתה תיקונו העצמי של האדם, גם אם יתקיים בו ובביתו בלבד.

הרב יגאל אריאל , כ"ט באדר תשע"ו

יהדות הרב יגאל אריאל
הרב יגאל אריאל
צילום: עצמי

מלכים ב פרק י

יהונדב אבי בית רכב קבע לביתו דרך חיים חדשה, דרך "איסיית" קיצונית. הוא החזיר אותם לחיי הנוודות של משפחת בני הקינים. הוא ציווה את בניו: "לא תשתו יין אתם ובניכם עד עולם. ובית לא תבנו וזרע לא תזרעו וכרם לא תטעו ולא יהיה לכם, כי באהלים תשבו כל ימיכם...".

בני רכב קיבלו עליהם את הציווים האלה בברית, מעין ברית סיני. מול ההיאחזות באדמה, בבניין ובהנאות החיים הציב יהונדב אתגר של חזרה אל האוהל ואל החיים הפשוטים והטבעיים. הוא ביטא את תחושת הגרות והארעיות המלווה את האדם.

לאחר שנים של התערות בחברה ובקנייניה החליט יהונדב לפתע לחזור ולפרוש ממנה. מהי הסיבה שגרמה לו לפרוש מן החברה וחייה הסוערים והנהנתנים? מה גרם לריאקציה שעברה על יהונדב ועל ביתו?

מסתבר שפרישתו של יהונדב לא היתה מקרית וסתמית, אלא היא היתה מסקנת חייו וחוויותיו כבן התקופה.
עמדתו הרוחנית בשעת מרד יהוא לא היתה ידועה וברורה. פרישתו לא קדמה למרד יהוא אלא היתה תוצאתו, והמפנה הנזירי בדרכו והנהגותיו הייחודיות לא היו הסיבה להשתתפותו במרד, אלא מסקנתו.

יהונדב היה איש חשוב ומכובד וירא אלוקים בלבו, שרצה להשתתף בנקמת ה' בכהני הבעל. אבל לאחר שנגמר מרחץ הדמים הנורא שערך בהם יהוא, גילה יהונדב לחרדתו שמה שהיה הוא שיהיה, המרד לא הביא תיקון לעולם.יהונדב התייאש, זנח את היומרות לתיקון חברתי כולל, והחליט להסתלק ממעורבותו בחברה ומן הנסיונות לתקן את סדריה. יהונדב פרש מן החברה אבל לא התייאש מן האדם. משום כך חזר לחיים טבעיים, הרחק ממנעמי החברה, מעדניה ויצריה, ומגמתו היתה תיקונו העצמי של האדם, גם אם יתקיים בו ובביתו בלבד.

מתוך ספרו של הרב יגאל אריאל, 'מקדש מלך – עיונים בספר מלכים', בהוצאת מדרשת הגולן.  

מתוך הפרק היומי בתנ"ך באתר הקהל של מכללת הרצוג