זכויות הילד: להמשיך למען עתידם

פרופ'' אביעד הכהן , ל' באדר תשע"ו

דעות פרופ' אביעד הכהן
פרופ' אביעד הכהן
צילום: ערוץ 7

יש מעט מאוד אנשים בארץ שיכולים להתגאות בכך שהיו למותג. ד"ר יצחק קדמן, מייסד 'המועצה הלאומית לשלום הילד' והמנכ"ל שלה במשך שנות דור, הוא אחד מהם, ומן המיוחדים שבהם.

לעיתים אפשר לשמוע ילדים שאומרים למוריהם: "אם לא תעשה כך וכך, אדווח עליך לקדמן..." ואלמלא שמענו באוזנינו, לא היינו מאמינים. 

במהלך שנים ניהל קדמן, שהשבוע הודיע על פרישתו, אינסוף מאבקים ופעולות למען הילדים ובשמם, קידם יוזמות חקיקה והביא את נושא זכויות הילד לקדמת הבמה בישראל. לא תמיד זכו פעולות המועצה לשלום הילד להערכה הראויה להן. לא אחת נתקלו בהתנגדות עזה. אך גם המתנגדים יודו שהמועצה והעומד בראשה מנהלים את מאבקיהם בנחישות ובהתמדה, מתוך מסירות ונאמנות עד אין קץ, והביאו, בדרכם המיוחדת, לקידום זכויות הילדים ולהשמעת קולם, המושתק דרך כלל, ברבים.

לתודה זו צריכים להצטרף, בראש ובראשונה, ה"צרכנים" הישירים: מאות אלפי ילדים, מכל שכבות האוכלוסייה, שנעזרו במועצה לשלום הילד, באופן ישיר ועקיף, ב־30 השנה האחרונות. רבים מהם הם כיום הורים בעצמם, והסיוע שקיבלו עזר להם לשמור על זכויותיהם ולפלס דרך משלהם בחיים.

תקצר היריעה מלפרט את רשימת הזכויות הארוכה של המועצה לשלום הילד בהנהגתו של קדמן. אחת החשובות שבהן מתבטאת בקידום החקיקה שמעגנת את זכויות הילד. כך, לדוגמה, "חובת הדיווח" שנקבעה בדין הפלילי בכל הנוגע לפגיעות בקטינים וחסרי ישע; החקיקה שהסדירה את הפיקוח על המעונות; והחקיקה שתמכה ביישומה בפועל של הארכת חינוך החובה עד לכיתה י"ב, ולצידה הסדרה שתכליתה צמצום הנשירה מבתי הספר. 

לציון ראויים גם עמידתם הקבועה של המועצה וד"ר קדמן על משמר זכויות הילד בכנסת ובוועדותיה; הפעילות הענפה שנעשית במוסדות החינוך ברחבי הארץ לקידום תודעת זכויות הילד ומיצוין; פעולותיו של נציב קבילות ילדים, שהוא מוסד חדש בנוף הישראלי מבית מדרשה של המועצה; תוכנית הליווי לילדים נפגעי עבירה; שיתוף הפעולה שמקיימת המועצה דרך קבע עם קליניקות לקידום זכויות הילד בבתי הספר למשפטים ברחבי הארץ (שאחת מהן, למען הגילוי הנאות, פועלת במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, שאני מכהן כדיקן בו); פעולתה הברוכה של "ניידת זכויות הילד"; ופרסום השנתון בדבר זכויות הילד, שמציב מראה קבועה ומעודכנת, לא תמיד מרנינת נפש, בפני החברה הישראלית ויחסה לילדים. 

לצידו של קדמן פעלו ופועלים הרבה אנשים מסורים, שמעתה יוטל עליהם העול הכבד. המשימה לא תמה, והדרך להשגת המטרות עוד רחוקה. ילדים רבים מוכים בידי הוריהם ומוריהם וסובלים התעללות קשה, פיזית, מינית, מילולית ונפשית. וטרם דיברנו בהזנחה הפושעת של ילדים, מתוך כוונה או רשלנות, בפגיעה בפרטיותם ובהפיכתם כלי שרת לקידום רווחיהם של מפרסמים ובעלי עסקים או בידי פוליטיקאים בימי בחירות. כבתחומים אחרים, גם כאן מדובר במאבק מתמשך שדומה כי לא ייגמר לעולם. לצד המטרות והאתגרים הגדולים שעוד נכונו למועצה ולאנשיה, הם יכולים להביט אחורה בסיפוק על הישגיהם המפוארים, ולהמשיך ברתימת אנשים נוספים למגינים על זכויות הילדים, ולמעשה על העתיד של כולנו.