בג"ץ. העתירה הבאה

מאמר שכתב שמואל אדלמן באתר ערוץ 7 בדיוק לפני עשר שנים ונראה כי רלוונטי גם לימים אלה.

שמואל אדלמן , י"ח באדר ב תשע"ו

שמואל אדלמן
שמואל אדלמן
צילום: עצמי

חברי המכובדים! נתכנסנו כאן, שופטים עליונים, כלבי השמירה של הדמוקרטיה ומבצרו האחרון של הצדק, כדי למסור את פסיקותינו בעתירות הדחופות שהוגשו כנגד ארגון השחמט הישראלי והעולמי.

בית המשפט מצא כי עתירתם של הכלים השחורים כנגד החוק הקובע  כי במשחק השחמט מתחיל תמיד הלבן,  עולה בקנה אחד עם הדרישה לשוויון בפני החוק. מתן העדפה ללבן מדיפה ריח עז של גזענות ומקומו לא יכירנו בשלטון נאור. יש להחליף לאלתר את צבעיהם של כלי המשחק לכל צבע אחר (לא כולל כתום, המהווה סכנה לדמוקרטיה) ולהטיל על וועדה בראשות שופט בדימוס שתחליט בכל פעם מי ראוי להתחיל במשחק.

בית המשפט קיבל גם את עתירתה של המלכה נגד הנוהל השוביניסטי הקובע כי נפילת המלך פירושה הפסד בעוד שבהכאת המלכה ממשך המשחק כרגיל. מכאן ולהבא יושוו זכויות המלך והמלכה וייקבע כי רק נפילת שניהם תהווה תנאי לניצחון. בעת איום על המלך יש לומר "שח" ואילו בעת איום על המלכה יש לומר "שחה", או לחילופין "שחר אדום". עם זאת, בשל מגבלות תקציב, נדחתה בקשתו של המלך להשוות את זכויותיו לאלו של המלכה ולאפשר לו לנוע יותר ממשבצת אחת  בכל תור.

באותו הקשר, מצא בית המשפט הצדקה בבקשתן של מלכות אחדות לתבוע כי על לוח הכלים תופענה שתי מלכות במקום מלך ומלכה אשר יתפקדו לכל דבר ועניין כבעלי זכות שווה על ממלכת השחמט.

בית המשפט דן גם בעתירתם  של שמונת החיילים הטוענים כי לא אחת הם נשלחים למשימות הקרבה ללא מיגון מתאים, חשופים לאלימות קשה מצד הפרשים ומתוך אפליה ברורה לטובת הצריחים המכונסים היטב מאחריהם. נקבע כי החלטה זו  נתונה בידי הדרג המדיני ובית המשפט אינו נוהג להתערב בהחלטות מדיניות, אלא אם כן דווקא מתחשק לו. אנו מכריזים על נעילת הדיון.

בשבוע הבא נדון בעתירת נשות הקהילה הרפורמית להורות לילדי ישראל לשנות את שם המשחק "הרבי אמר" ל"הרבי או הרבה או חבר קהילה שוה -זכויות אחר אמר".