לשמור על שלטון החוק, להימנע מאנרכיה

פרופ'' אביעד הכהן , כ' באדר ב תשע"ו

דעות פרופ' אביעד הכהן
פרופ' אביעד הכהן
צילום: ערוץ 7

המהירות והקלות שבהן חרצו את גורלו של החייל היורה לא היו במקומן. בשלטון חוק ראוי לשמו אין מרשיעים אדם, בוודאי לא ברצח, לפי דיני כיכרות ובהודעות לתקשורת.

אך בה בעת, אין מקום גם ללהקות המעודדים שהתגייסו להגנתו באופן אוטומטי וקבעו שהוא חף מכל. "משפט שדה", ברוך השם, עדיין אינו נורמה מקובלת בצה"ל - לא לחיוב ולא לזיכוי. 

על העובדות אין חולק: החייל ירה והביא למותו של המחבל הנתעב ששכב שרוע על הכביש. האם עשה כן בגלל שראה אותו זז וחשש שהוא מחביא חגורת נפץ מתחת בגדיו, או מסיבה אחרת? האם פעל בהתאם לפקודות שניתנו לו, או שמא בניגוד מוחלט להן? לכך בדיוק נועדו הליכי החקירה. 

במדינת חוק יש דרכים לבירור האמת, וההליך אורך זמן. המשטרה הצבאית חייבת - לא רק רשאית - לחקור את כל נסיבות המקרה. אם תגיע למסקנה שנעברו עבירות לכאורה, חשדות שבשלב מקדמי זה לא יהיה אפשר לדעת אם יתגבשו בסופו של דבר להרשעה, הפרקליטות הצבאית תהיה חייבת - לא רשאית - לשקול ובכובד ראש את העמדת החייל לדין. 

דמו של החייל היורה אינו שחור יותר מדמו של כל חייל אחר שנחשד בעבירה, אך גם לא סמוק יותר ממנו. עקרון השוויון בפני החוק, ומושכלות יסוד של חברה שכל חבריה, ללא יוצאים מן הכלל, כפופים לחוק, מחייבים את מיצויו של ההליך. 

אוי לנו אם נגיע למצב שרק בגלל הצהרה פזיזה כזו או אחרת של איש ציבור או איש צבא מועמד אדם לדין באשמת רצח, אך אבוי לנו אם בגלל הפגנות תמיכה בחשוד או עצומות אהדה ברשת האינטרנט נימנע ממיצוי החקירה ובירור האמת בהליך משפטי סדור וראוי. אי שמירה על כללי סדר הדין הפלילי, דיני העונשין וחוקת השיפוט הצבאי, סופה אנרכיה. 

מוטב שכל הדוברים שהזדרזו לחרוץ דין - לשבט או לחסד - ייסוגו אחור, יחרישו ויאפשרו לרשויות אכיפת החוק הצבאיות לעשות את מלאכתן נאמנה, על פי דין ומתוך יושר ויושרה. 

אם יתברר, בתום ההליך המשפטי, כי החייל ירה במחבל ששכב חסר אונים, עליו לתת את הדין, תהיינה זכויותיו הרבות עד כה אשר תהיינה. במקרה זה, יש להניח, הכרעת הדין והעונש יתחשבו גם בנסיבות: בלחץ, בחשש מפני חגורת הנפץ, בעברו של היורה. 

למרות הביקורת שנשמעה מפי רבים, לא מדובר בקלות דעת או בטהרנות יתר. לצד חובת ההקפדה הפורמלית על הפקודות, שהיא אבן פינה בחיי הצבא, מדובר בערכים ובעקרונות יסוד שעומדים בליבת פעולתו של צה"ל למן הקמתו (גם אם, למגינת הלב, לא נשמרו תמיד בקפידה).