אתגר לאילנה דיין

יש שני הסברים אפשריים להתעסקותה של הגברת מפרשת סרן ר' בגופתו של האלוף ולגרימת צער מיותר ופוגעני לאלמנתו יעל ולמשפחתו הכואבת.

ד"ר רון בריימן , ח' בניסן תשע"ו

דעות לבן ריק
לבן ריק
עצמי

אילנה דיין ("אמת לשעתה"), העיתונאית שהתפרסמה בקשר לפרשת סרן ר', וזכתה לא מכבר לקיתונות של ביקורת דווקא מצד השמאל הקיצוני, כאשר חשפה בתחקיר את דרכי העבודה של פעילי השמאל הקיצוני, פנתה לאחרונה לתחום הנקרופיליה.

יש שני הסברים אפשריים להתעסקותה של הגברת מפרשת סרן ר' בגופתו של האלוף ר' הי"ד, האלוף רחבעם זאבי, גנדי, ולגרימת צער מיותר ופוגעני לאלמנתו יעל ולמשפחתו הכואבת.

הסבר אחד הוא הרצון לטהר את שמה בעיני השמאל הקיצוני, אחרי שסטתה מן הקו הקיצוני שלו וגרמה נזק מסוים לו ולשיטותיו הנלוזות. הסבר שני הוא שעמום, המוביל אותה לחטט בדברים שהיו או לא היו לפני קרוב לחמישים שנה, התעסקות שאין לה תרומה כלשהי לאמת, או לישראל 2016, או לאיזו שהיא מטרה סבירה בחיינו עתירי הפרשיות. טיהור שמה בעיני השמאל האורווליאני כבר איננו אפשרי, אחרי ששרפה את עצמה בראש חוצות. מה שנותר הוא עיסוק בתחקיר מתבקש במקום בתחקיר מיותר.

אילנה דיין מוזמנת לחקור את הנסיבות של רצח רבין ולהעז ולשאול את השאלות שהתקשורת "החוקרת" בישראל מתחמקת מלשאול, לרבות השאלה מי הפיק רווח פוליטי מן הרצח הנפשע. רמז: זה לא היה "הימין" ונתניהו.

ייתכן שדווקא תחקיר עיתונאי רציני יוביל להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית חדשה, שתוביל לחשיפת האמת ולאישוש או הזמה של המידע הטורדני סביב אירועי ליל ה- 4 בנובמבר 1995. במיוחד מעניין לחשוף את מה שיכול פרופסור יהודה היס, מנהל המכון הפתולוגי דאז, לספר על אירועי אותו לילה נורא. במיוחד חשוב לחשוף את ההתרחשויות סביב גופתו של יצחק רבין ז"ל בליל הרצח, ואל יאמרו הצדקנים שאין להתעסק במת. במקרה זה גם לאלמנתו המנוחה ולמשפחתו היו ויש ספקות.

בכל מקרה, חשיפת האמת תתרום רבות לטיהור האווירה בארץ וליצירת בסיס להמשך החיים המשותפים של "אנחנו" ו"הם", שמאל וימין, בארץ ישראל. חשיפת האמת גם תסייע להפסקת חגיגת ההאשמה השנתית מול "הימין" בכלל וראש הממשלה נתניהו בפרט בגין פשעו של אחר.

הערה לסיום, אתגר לרון חולדאי, ראש עיריית תל-אביב-יפו: לאחר שנים כה רבות הגיעה העת לתקן את העוול המתמשך ולהנציח את שמו של האלוף רחבעם זאבי, גנדי, בדיוק במקום שהוא כה טיפח ואהב, מוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב.