יאיר גולן בפוטש?!

בחוסר אחריות ההופכת מיד לחוצפה שאין כדוגמתה, קם סגן הרמטכ"ל ביום השואה עצמו, וטוען שהוא מזהה בחברתנו תופעות שהיו נחלת הנאצים

הרב ד"ר אליהו זיני , כ"ז בניסן תשע"ו

דעות יאיר גולן
יאיר גולן
מוסדות 'אור וישועה'

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, בנו של הראי"ה קוק זצ"ל המפורסם, קבע קביעה שחיוני שתהדהד בצבור ותופנם היטב לפני שתתרחש קטסטרופה ערכית ורוחנית.

ניתן לסכמה הכי: גדול הנזק שגרמו לנו הנאצים יש"ו לאחר המלחמה, ממה שגרמו לנו במלחמה. סביר להניח שמי שהיה קרבן פיזי של שואה נוראה זו, והצער האין-סופי והבלתי נסבל חדר לכל נימי נפשו ולכל תאי גופו, יתקומם נגד אמירה זו. אבל אם כך יגיד, אף אם נדע ללמד עליו זכות, כיהודים מאמינים, לא נוכל להסכים, משום שבעינינו הפגיעה הגופנית נחשבה תמיד חמורה פחות מפגיעה נפשית ורוחנית.

די לראות איך ההלכה מחייבת כבוד גדול לרב, על פני הכבוד כלפי ההורים, וזה, משום שההורים הביאוהו לעולם הזה כאשר הרב מביאו לעולם הבא.

בחוסר אחריות ההופכת מיד לחוצפה שאין כדוגמתה, קם סגן הרמטכ"ל ביום השואה עצמו, וטוען שהוא מזהה בחברתנו תופעות שהיו נחלת הנאצים, שופכי הדמים בגרמניה הנאצית! אינני יודע היכן הוא זיהה מחנות ריכוז, תאי גזים, לילי בדולח, הכרזות על השמדת עם, ואינני יודע היכן מצא מחבר ל'מיין קאמף'.

אבל כבן פליטת אושוויץ, אני חש עד כמה קצין זה רחוק הוא מהבנת מהות התופת הזו, ולכן בלתי מסוגל להבין עד כמה דבריו הם הפגנת זילות בכל הטרגדיה הנוראה הזו, ועד כמה הם מאפיינים אי הבנה מוחלטת של ההיסטוריה היהודית. אבל חמור מכך בעיניי עד כמה הוא לא חש שאיוולת לא להבין עד כמה דבריו שופכים שמן רותח על מדורת האנטישמיות העולמית, התאבה כל כך להאשמות כאלה, והם אף הסתה לרצח יהודים, משום שאם יש בתוכנו המכינים תאי נאצים, עלינו להשמידם ומהר מאד. עבור אדם שאחריות בטחון ישראל מוטלת על כתפיו, לא להיות מסוגל להבין השלכות של צעדים או הכרזות גורם נזק, הוא דבר מדאיג ביותר.

ובעובדה שחלקים מהחברה הישראלית רואים בהצהרותיו דברים הראויים להיאמר, מתגלה הצביעות והטמטום של חלקים גדולים מחברתנו: מעזים לדרוש התפטרותם של חברי הלייבור בגלל אנטישמיות מסוג זה בדיוק, ומרשים לסגן הרמטכ"ל להתבטא באופן שאם היה אדם בעולם שהיה אומר שיש ניצני נאציזם במדינת שיראל, היה הדבר מעורר התקוממות ישראלית! הלא חלק מאותם חברי הלייבור נתלו בדברי ראש ממשלתנו! והיום כל אדם בעולם יוכל להיתלות בהצהרותיו האוויליות של גולן כדי להכפיש לא רק את מדינת ישראל, אלא את כל העם היהודי! והנה שהמספר 2 בביטחון ישראל, מסכן אותנו בעולם כולו.

אבל יש עוד היבט נוראי יותר. אחוז כולו ב'אני מאמין' אבסורדי, שכח קצין זה, ששום אדם ושום גוף במדינה לא מינה אותו לחנך את העם. תפקידו צבאי בלבד, לא חינוכי! מי הרשה אותו להעמיד את עצמו שר החינוך או ראש ממשלה?! דבריו הם חריגה מסמכות, שעל הרבה יותר פעוט ממנה הוא עצמו היה מכניס בכירים בצבא לכלא או היה מפטרם.

אינני אם תרומתו לבטחון ישראל משמעותית דיה כדי לזכות אותו במעמדו – כיון שזה כבר עשרות בשנים שהמינויים בצה"ל פוליטיים ולא מקצועיים – אך דבר אחד ברור, שסמכותו היא צבאית גרידא ולא ערכית! איך אינו מבין שהוא לקח את רסן המדינה לידיו והעמיד את עצמו כ'חונטה' ח"ו לנהל את המדינה! על הרבה פחות מזה מפטרים קצינים במדינה מתורבתת.

אפשר 'ללמד זכות' קטנה עליו: זה עשרות בשנים שצה"ל מחייב את מפקדיו לבקר במוסד הקרוי 'יד ושם', שם מטיפים להם שמה שהתרחש, יכול להתרחש בכל עם ולשון, ופרשת רועי רביבו מאתמול, שפוטר ממוסד זה באשר העיז לומר מקצת מן האמת, היא הוכחה מוחצת עד כמה צדק הרב צי"ה קוק בהצהרתו.

במקום לעסוק בהגנת על המדינה ואזרחיה, בכירים בצה"ל מטיפים לריקבון רוחני, לסיכון חיי אזרחים בשם פסידו-מוסר נוצרי המרעיל את מפקדיו, ובניגוד מוחלט לדעת רוב הצבור. בכירים ממנו הודו כבר שסיכנו חיי חיילינו כדי לא לפגוע באזרחים בעזה. יאיר גולן, כבן לקרבנות השואה, אני מתבייש מדבריך וגם בז להם. הצעד היחיד הנשאר לך כדי להשיב כבוד לצבא ולאומה, היא התנצלות או התפטרות!