איילנד, טול קורה מבין עיניך

הערה והארה לדברי האלוף במילואים גיורא איילנד שהצדיק היום בתכניתה את דברי סגן הרמטכ"ל בראיון ברשת ב.

יעקב (כצל'ה) כץ , ל' בניסן תשע"ו

גילוי נאות. רק בשל העובדה שגיורא איילנד ואני סיימנו יחדיו קורס קצינים ב1971 התאפקתי שלא לכתוב ביתר חריפות.

איילנד הצדיק את ההשוואה שעשה האלוף יאיר גולן בין התהליכים הקורים אותנו פה במדינת ישראל עם התהליכים שהביאו לעליית הנאצים לשלטון בתחילת שנות השלושים של המאה הקודמת.

איילנד טען שיש בנו שנאת הזר ובמיוחד הערבים ומי שאינו רואה בגילויים של הפשיזים בישראל הוא לדבריו "או עיוור או חירש".

מר איילנד.

אין בישראל שנאת זרים או ערבים, אין בתכניות החינוך הישראלית חינוך לשנאת הזר או הערבי, אין מנהיג יהודי אחד שזו האג'נדה שלו.

היהודים היושבים בארץ ישראל מוקפים בערבים המחונכים לשנאת ישראל ולהשמדתו, אשר משמיעים בחתונותיהם שירים הנוגעים למוצאינו מהקופים, מהשדים ומכל המרעין בישין;ישראל מוקפת בערבים הרוצחים בסכינים ובמכוניות כל יהודי שמתאפשר להם.

ואדרבה. זהו פלא גדול שרק מיעוט מבוטל שבמבוטל חושב ועושה את אשר הם חפצים לעשות לנו.

כך נהגו היהודים באירופה? הם פגעו, רצחו, אנסו, שחטו, דרסו וביזו גרמנים? 

לא ולא. 

ועל מה הושמדו זקנים נשים וטף, ששה מליון? גיורא , מה מקור ההשוואה החולנית? 

ובענין הפשיזם שהאשמת בו את החברה הישראלית - מי ייזכר בתולדות ישראל כפשיסט? מי גירש עשרת אלפים יהודים רק בשל היותם יהודים אתה.

מי תיכנן עקירתם והרס משפחותיהם במשך חודשים לפני הגירוש? אתה.

מי נתן יד לעקירת בתי קברותיהם והביא בהכרח לשריפת בתי כנסיותיהם, ושוב, רק בגלל יהדותם? אתה כיועץ ראשי יחד עם רוה"מ שרון, יחד עם ויסגלס.

ואתה תעיר לעם ישראל שיש בו גילויים של פאשיזים?

טול קורה מבין עיניך, טול קיסם מבין שיניך, קשוט עצמך תחילה.