יום ההילולא...

ד"ר חנה קטן , ג' באייר תשע"ו


דוק של עצב בזווית עיניה. אמש, לא הצליחה להירדם.  הוא בקר בחלום- בחטף. זוהר כולו באור יקרות. חיוך חם, טהור מאיר את פני הנער האהוב שהיא טיפחה י"ח שנים מתוקות. היא מלטפת את מצבת האבן. משחררת סכר הדמעות המלוחות . הם ילוו אותה לכל אורך היום הזה.

אף אני נשטפת במעטה אביך של עצב ביום הקדוש הזה. אך בעיקר- לומדת את מידת הענווה. כשהאוזן קשובה והלב פתוח והעיניים מתבוננות על כל העם הקדוש הזה, על נערים יפי הבלורית, נושאי אמונה גדולה, ומסירות נפש עד בלי די- מרגישה אני כננס אל מול ענקים.

זה היום עשה ה'- זה יום שבו אנו מקשיבים לסיפורי צדיקים. אני גומעת את דבריה העצמתיים של האישה המופלאה, מרים פרץ, שבני זכה להיות חייל בפיקודו של אלירז, בנה.  נפעמת מהאמונה היוקדת של חגית ריין, חברה יקרה, שבנה, בניה, נפל לפני שנים מספר, מאצילותה של משפחת ורטמן, ועוד רבים כל כך. גומעת וגמעת פיסות יקרות של אמונה צרופה, של גבהות קומה, ומבינה שזהו בעצם יום הילולא, יום של מות צדיקים טהורים, שאנחנו שואבים מרוחם העילאית. עוד סיפור על קדוש, ועוד אחד.

זהו יום של הטענת מצברי האמונה בצדקת דרכנו, הדרך הארוכה והמפותלת השואפת אל-על לגאולת ארצנו הקדושה.זהו יום קדוש- יום הילולא..

לפני שנים, נסע הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, מביתו בבית וגן לכיוון מרכז העיר, בלווית אחד מקרובי. ביציאה מרחוב הפסגה,  מבקש הרב לעצור בצד. הוא הבחין בתמיהתו של הנהג, והבהיר- 'אנחנו עוברים כעת ליד הר הרצל- מקום קבורתם של צדיקי עליון. אני מבקש לעצור לכבודם.

'זה היום עשה ה' - שנזכה לתקומה, לגבהות קומה, ולעילוי נשמת קדושי עליון, שמסרו את היקר מכל- ובזאת סללו עוד ועוד מסילות בדרך העולה מעלה מעלה ...תהי נשמתם צרורה בצרור החיים.