אמונה ביטחון והשתדלות

חזקיהו המלך מתואר פעמיים כמלך שתפילותיו נשמעות ומבטלות גזרות קשות, אולם מן הצד השני הוא נכנע לאויב ומכניס אותו לתוך אוצרות ביתו ובית המקדש.

הרב משה כהן , ט"ו באייר תשע"ו

ישעיהו פרק ל"ח

סנחריב מלך אשור שולח את שר צבאו, רבשקה, על מנת שיצור על העיר ירושלים. רבשקה מדבר אל העם בביטחון מוחלט ומכריז כי יצליח לכבוש את העיר וכי ה' שלחו כדי להחריב את העיר. הוא בכוונה בוחר לדבר יהודית על מנת להשפיל ולזרוע מורך בלב העם. בכך הוא מזכיר את גלית אשר חרף מערכות ישראל במלחמתו נגד עמ"י (שמואל א', י"ז).

לשמע הדברים ובשל חילול השם הגדול שנעשה קורע חזקיהו את בגדיו והולך לדרוש את דברי הנביא. הוא אף פותח בתפילה בעצמו (מל"ב י"ט, טו-יט) שהנביא מעיד כי ה' שמע אותה ובזכותה משמיד ה' את כל מחנה אשור בלילה אחד. נס בקנה מידה שלא היה קודם לכן בכל תולדות ההיסטוריה. הנביא אף מעיד על חזקיהו כי בטח בה' (מל"ב י"ח, ה).

גם כאשר נגזרה עליו גזרה אישית ביחס לחייו פונה חזקיהו לה' בתפילה קורעת לב ובבכי וה' מוסיף לו חמש עשרה שנה על חייו. זאת, בניגוד לדברי הנביא ישעיה אשר קובע כי שנותיו כבר נקצבו והוא לא יחיה יותר.

אולם, למרות בטחונו הרב של חזקיהו בה' אין זה מונע ממנו לקחת את כל הכסף אשר נמצא בבית ה' וכן את דלתות היכל ה' וליתן אותם למלך אשור כשוחד על מנת שיעזוב את העיר (מל"ב י"ח, יג- טז). כך גם כאשר מגיעים נציגי מלך בבל הוא מכניס אותם לכל אוצרותיו ומראה להם את הכל וכביכול אומר להם שכל זה עומד לשירותם בעת הצורך. כיצד ניתן ליישב את שתי תנועות הנפש הללו הקיימות אצל חזקיהו?

נראה כי מדובר באדם אשר מנסה לעשות את כל ההשתדלות הטבעית כדי להכריע את המערכה באופן טבעי, אולם מן הצד השני הוא מלא בטחון ואמונה רבה כי בסופו של דבר הישועה מגיעה מאת ה' דרך הכלים הטבעיים. אין חזקיהו רואה סתירה בין שתי הדרכים ולכן הוא פועל בשני המישורים כאחד.

מתוך הפרק היומי בתנ"ך באתר הקהל של מכללת הרצוג