האור שבתורה – על הדיאלוג שבין התורה לבין החיים

מה יש בתורה, שגם רבים מאלה שאינם מקיימים את מצוותיה רואים בה סמל משמעותי של חיים בתולדות עמנו?

הרב רונן בן דוד , ג' בסיון תשע"ו

יהדות הרב רונן בן דוד
הרב רונן בן דוד
צילום: עצמי

לאחרונה הזדמן לי להיות בהכנסת ספר תורה לבית כנסת בתל אביב. לשמחה הגדולה נוסף נופך מיוחד כשראיתי כמה אנשים, נשים וטף שאינם דתיים הצטרפו לתהלוכה בכיכר המדינה וסביבותיה, מלאי התרגשות והתפעלות מהמעמד.

מה יש בספר התורה שעצם המעבר שלו ברחובה של עיר יוצר התרגשות? מה יש בתורה, שגם רבים מאלה שאינם מקיימים את מצוותיה רואים בה סמל משמעותי של חיים בתולדות עמנו?

קליפורד גירץ, האנתרופולוג הנודע, לימד אותנו כי בבואנו לבחון את ה"אני מאמין" של כל תרבות, עלינו לבדוק לא רק את האידיאות שלה, אלא גם את הסמלים הנמצאים בה. למשל: אדם שנכנס לכיתה בבית ספר, יבין מהר מאוד מה האידיאה שהכיתה הזו משמשת; חשוב ללמוד, ובשביל ללמוד צריך להשקיע בכלים של מבנה, צורת העמדה מול לוח (או מסך), בעזרים שיתגברו על קשיי מזג האוויר (מזגן) ועל בעיות של אור וחושך (תאורה).

כל זה, אמר גירץ, מוטבע בנו כילדים, הרבה לפני שיש לנו שפה הדנה בחשיבות הלימודים מבחינה תרבותית וערכית. מהו ה"אני מאמין" שמשדרת התורה בפשט הכתוב בה עוד לפני שנכנסים לפרשנות עומק?

התורה מתארת רצף היסטורי, מבריאת העולם ועד פטירתו של משה, ערב הכניסה לארץ. הבורא מתואר כמי שברא את העולם ברצונו, והשקיע חלק ממנו בבני האדם כולם ("ויברא אלוקים את האדם בצלמו"), והוא מנהל מולם דיאלוג קבוע. הבחירה החופשית, לטוב ולרע, מתוארת כתכונה ייחודית של האדם.

מהכתובים עולה גם התביעה המוסרית לבחור בטוב, המזוהה עם הבחירה בחיים. ספר בראשית כולו מתאר צורות שונות של דיאלוג מול הבורא, בצד ההתקדמות של המין האנושי.

עם ישראל מופיע בתורה לאחר 20 דורות של התנהלות בעייתית (בעיקר מוסרית) של האדם. הייעוד של "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים" מתייחס לתוכנית של הבורא, שהעם יוביל תהליך כלל עולמי של בחירה בטוב. לשם כך, צריך עם ישראל לשבת בארצו ולקיים את המצוות "ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים...לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה...ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים".

מה המסר העולה מכלל המצוות? כל דבר שיש בעולם יש בו משמעות טובה וצריך לנהל מולו דיאלוג (ערכי) ולהשתמש בו (פונקציונאלית), אך אסור להקצין בשום תחום, כי זה יבוא על חשבון דבר אחר. איזון הכוחות שיש בעולם אפשרי רק ביצירת דיאלוג מולם. דיאלוג אינו קל בדרך כלל, אך חיים במציאות דיאלוגית נותנים מקום לאחר ויכולים להוות מצע לאתוס רחב של "איכות חיים", פיסית ורוחנית גם יחד.

הבעיות המעסיקות אותנו כיום, מכלכלה וביטחון דרך קיימות ורצון בשלום עולמי, קשורות כולן להפרת איזון. כשבונים אתוס היוצא מנקודת הנחה, שכל אדם וכל ברייה הם יצירה של בורא, הסיכוי לייצר דיאלוג גדל בהרבה. היעד מורכב, אך המסר העולה מן התורה אופטימי הן בעוצמת הטוב האפשרית והן ביכולת שלנו להגיע אליה.