לא תשים דמים בביתך- גם בבריכה

בתקופה האחרונה נתבשרנו זה כמה פעמים על טביעת ילדים בבריכות הממוקמות בחצרות בתים. האם עלינו להישאר אדישים נוכח התופעה הנוראית הזאת?

הרב משה כהן , י"ג בסיון תשע"ו

בתקופה האחרונה נתבשרנו זה כמה פעמים על טביעת ילדים בבריכות הממוקמות בחצרות בתים. מדובר במצב בו כנראה נותרה דלת הבית לחצר פתוחה והילד שהגיע אל הבריכה נפל או קפץ לתוכה וטבע ר"ל. האם עלינו להישאר אדישים נוכח התופעה הנוראית הזאת?

התורה (דברים כב, ח) מצווה: "כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ". מוני המצוות (הרמב"ם מ"ע קפד, מל"ת רח"צ; יראים ס' ר"י) למדו כי ישנן כאן שתי מצוות. מצוות עשה להניח מעקה ומצוות לא תעשה שלא להותיר מצב של סכנה המביאה לשפיכות דמים בביתך. הרמב"ם הרחיב את מצוות העשה ואת מצוות הלא תעשה ממעקה לבית לכל דבר המסכן:

המצווה הקפ"ד הציווי שנצטווינו לסלק המוקשים והמכשולים מכל משכנותינו,  היינו: שנבנה כתל מקיף סביב הגגות והבורות והשיחין ודומיהם, כדי שלא יפול מישהו בהם או מהם. וכן מקומות הסכנה כולם בונים ומתקנים אותם, כדי שתסור הסכנה.

המצווה הרצ"ח האזהרה שהזהרנו מלהשאיר מוקשים ומכשולים בערינו ובתוך בתינו כדי שלא יאבדו בהם בני אדם. 

כך גם פסק השו"ע חו"מ תכז, ז:

אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשול בה אדם וימות, כגון שהיתה לו באר (או בור) בחצירו, בין שיש בו מים בין שאין בו מים, חייב לעשות חוליא גבוה י' טפחים, או לעשות לה כיסוי, כדי שלא יפול בה אדם וימות... ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה ביטל מצות עשה ועבר בלא תשים דמים.

 נמצא, שכל מי שהוא בעל בריכה בחצרו מחוייב להתקין גדר חזקה סביבה בגובה של מטר לפחות או לחילופין להניח על גבה כיסוי קשיח המונע את הדורכים עליו ליפול פנימה. נראה כי אין אפשרות להסתפק בדלת הבית או הגדר מסביב לחצר כיון שהיא עלולה להיפתח גם שלא לצורך כניסה לבריכה וממילא התקלה נותרת גלויה (נלמד בק"ו מדברי השו"ע תי, כב- כד, יעו"ש). לא ניתן להטיל אחריות על הורים שישמרו על ילדיהם לבל ייכנסו לבריכות של זרים כיון שהחצרות אצלנו לא מגודרות.

שמא יאמרו חלקנו מה לנו ולצרה זו הלוא לנו אין בריכה? כתב הר"י פערלא בביאורו על ספר המצוות לרס"ג עשה עז, כי אין העשה והלאו הללו אמורים רק במכשול שיש לו בעלים אלא הוא הדין בכל מכשול ציבורי חובה על הציבור לדאוג לתיקונו, ולא - הם מבטלים עשה ועוברים על הלאו.

לסיכום, חלה חובה גמורה לבעלי בריכות פרטיות להציב מעקה של מטר בסמוך לבריכתם או לחילופין לכסות את הבריכה בכיסוי קשיח כדי למנוע נפילה לבריכה. בבריכה ציבורית ישנו מציל או שהשטח מיועד רק לשם כניסה לבריכה ולכן מספיקים הכתלים של רחבת הבריכה.