הנגבי או אליאסי?

אבישי גרינצייג , ג' באב תשע"ו

גילוי נאות כהקדמה: אינני מתומכיו של הראפר יואב אליאסי, המכונה "הצל". הוא לא מודל לחיקוי בעיניי. סגנונו האלים ומלא הגסויות של אליאסי, בין בשיריו ובין בהתבטאויותיו, מרחיקים אותי ממנו כרחוק ממזרח ממערב.

ועכשיו לגופו של עניין: השר צחי הנגבי התראיין הבוקר לגלי צה"ל בעניין התפקדות "הצל" לשורות הליכוד, וכך אמר: "הוא לא יהיה חבר במפלגה כי עמדותיו אינן תואמות את הליכוד".

ההתבטאות של הנגבי היא בבחינת "על ראש הגנב בוער הכובע". האבסורד בדבריו של כבוד השר זועק עד לשמיים, ואולי מעיד גם על הזיכרון הקצר ואף הקצרצר של מתפקדי הליכוד ומצביעיו. לטובתם אני מצרף כמה פרטים ביוגרפיים על צחי הנגבי:  

השר צחי הנגבי הצביע בעד תכנית ההתנתקות מגוש קטיף של אריאל שרון. לאחר מכן ערק הנגבי למפלגת קדימה. האם מעשיו של הנגבי כן עולים בקנה אחד עם עמדות הליכוד? 

בחוקת הליכוד נכתב: "הליכוד היא תנועה לאומית ליברלית, הדוגלת בקיבוץ גלויות, בשלמות המולדת... והיא חותרת להשגת מטרות אלה: שמירת זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, כזכות נצחית שאינה ניתנת לערעור, התמדה ביישובם ובפיתוחם של חלקי ארץ-ישראל, והחלת ריבונות המדינה עליהם".

האם הגירוש מגוש קטיף הוא חלק הדגילה בערך "שלמות המולדת" או במטרה של "התמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי ארץ-ישראל"?

נחזור לביוגרפיה של הנגבי: לאחר קריסת קדימה, הנגבי הזדחל חזרה לשורות הליכוד, ונכנס ללא כל קושי חזרה לשורות הליכוד. הנגבי לא הוצרך להסביר את הזיגזג בעמדותיו, הוא בכלל לא הוצרך להסביר את עמדותיו. שלשום הוא בליכוד, אתמול הוא בקדימה, והיום הוא שוב בליכוד. עכשיו הוא קיבל בונוס: מינוי לשר במשרד ראש הממשלה.

אולי מה שמפריע להנגבי הוא היושרה של "הצל", אז רק להזכיר: עוד בצעירותו הורשע הנגבי בפלילים. בעקבות קטטה שהיה מעורב בה בקמפוס באוניברסיטה העברית, הוא הורשע בעבירה של תגרה במקום ציבורי.

בפרשייה אחרת, כבר לפני שלושים שנה קבעה שופטת בית המשפט השלום אסתר קובו, שעדותו של הנגבי הייתה שקרית, והאמת לא הייתה נר לרגליו.

לפני עשור הוגש נגד הנגבי כתב אישום בעוון: הפרת אמונים, עדות שקר ושוחד בחירות. הנגבי הורשע במתן עדות שקר. עקב שביתת הפרקליטים, הנגבי לא הורשע בעבירות נוספות, וכך ניצל הנגבי בעור שיניו.

ולסיום, ברצוני להוסיף עוד פרט "קטן". כל מתפקד חדש לליכוד חותם על ההצהרה הבאה: "אני מצהיר בזה כדלקמן: אני מזדהה עם מטרותיה של תנועת הליכוד, איני חבר במפלגה אחרת, ולא הורשעתי בעבירה שיש עימה קלון".

מי יותר מזדהה עם מטרות תנועת הליכוד, הנגבי או אליאסי?

מי הורשע בעבירה שיש עימה קלון, הנגבי או אליאסי?

מי היה חבר במפלגה אחרת, הנגבי או אליאסי?