המחזה של שבת חזון

הרב משה שילת , ז' באב תשע"ו

הרב משה שילת
הרב משה שילת
צילום: יח"צ

את ה"חזון" של שבת חזון מפרש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מלשון מחזה נבואי, בשבת זו "מראין לכל אחד המקדש שלעתיד מרחוק".

ר' לוי מביא על כך משל לאב שתפר בגד יקר לבנו, הילד לא שמר על הבגד והוא נקרע. הכין לו אביו לבוש נוסף וגם עליו לא שמר הילד וקרעו. תפר האב לבוש שלישי, אלא שאותו לא העניק לבנו. לעיתים רחוקות בלבד היה מראה לו האב את הבגד, ואומר לו שכשיתנהג בדרך הישר אז יקבלו. כך הרגיל האב את הבן ללכת בדרך ישרה, וכשראה האב שההתנהגות הטובה נעשתה "כמו טבע" ו"לא יחזור לסורו", הוא נתן לו את הבגד.

שני הבגדים הראשונים הם בית המקדש הראשון והשני. הבגד השלישי הוא בית המקדש השלישי המתגלה לעינינו בשבת חזון, על מנת שנתכונן לקראתו ונזכה לבניינו הנצחי במהרה בימינו.

מי רואה?

הרבי מלובביץ' זצ"ל מדייק מהמשל הזה שהחזון המופלא של הבית השלישי נועד בעיקר לאנשים בעייתיים, אלו שיש סיכוי שלא ישמרו על הבית השלישי. בנוסף, אומר הרבי, שבכוחה של הראייה והגילוי האלו להשפיע על האדם לא רק באופן סגולי ונשמתי אלא גם מבחינה מודעת ומעשית.

למען האמת זה די מוזר. כולנו יודעים שאדם יכול להשתנות רק על ידי עבודה עצמית, ואילו כאן מדובר על מחזה עליון וקסום שנוחת עלינו בהפתעה מלמעלה. מה פתאום שהאירוע הנשמתי הזה יחולל שינוי אמיתי אצל האדם עד שדרך הטוב תהיה לו "כמו טבע" וש"לא יחזור לסורו"?

שלושה בתים - שלוש רמות

בשביל להבין את זה מקדים הרבי ומסביר את ההבדל בין שלושת בתי המקדש. בית המקדש הראשון היה גילוי מובהק לעולם של הדבר "הראשון" שיש – הקדוש ברוך הוא. הוא היה מתנה אלוקית לעם ישראל שהיו צדיקים באותו הזמן וקיבלו הארות וגילויים "מלמעלה למטה".

בית המקדש השני התקיים ללא נביאים וחסרו בו חמישה גילויים מופלאים. הוא התקיים מצד העולם, הדבר "השני" שיש חוץ מה' עצמו היא הבריאה, העולם הזה שמתוכו צמח בית מקדש לדור של בעלי תשובה שמתקנים ומעלים את התחתון "מלמטה למעלה".

שני בתי המקדש, הראשון והשני, נקראים בספר הזוהר "בניינא דבר נש דלית ביה קיומא" [בניין של בן אדם, שאין לו קיום] (פרשת פנחס רכ"א, א). השילוב העדין שבין העליון לתחתון לא היה מושלם בהם מכיוון שהם נבראו על ידי אדם, שאיננו יצור מושלם, ולכן לא היה להם קיום נצחי. הבית השלישי, לעומתם, הוא "בניינא דקודשא בריך הוא" אותו בונה ה' בצורה מושלמת ולכן הוא יהיה קיים לעולם. "'בונה ירושלים ה'' -  הוא ולא אחר, ולבניין זה אנו מחכים ולא לבניין של אדם שאין בו קיום כלל" (זוהר שם בתרגום).

השילוב המושלם

השלמות האמיתית בבית השלישי נובעת משילוב ה"מלמעלה" עם ה"מלמטה", המתנה גדולה מלמעלה יחד עם התעלות התחתון וזיכוכו באופן שבית המקדש הזה יהיה לגמרי שלו. העולם התחתון והעולמות העליונים יהיו מחוברים ובית המקדש יהיה גילוי של שניהם. התחתון והעליון יתאחדו במה שמעל שניהם – עצמותו יתברך.

וזה מה שקורה בשבת חזון: בית המקדש השלישי, שאותו מראים ליהודי מלמעלה למטה, כוחו גדול כל כך עד כדי שינוי היהודי מלמטה, מצידו הוא! היות ובית המקדש השלישי מורכב משלימות התחתון וממתנת העליון, אז ראייתו מעוררת אותנו לא רק מעוצמת המתנה העליונה אלא מצדנו. יש כאן חריגה מכל מה שאנחנו מכירים: ה' עושה בשבילנו את העבודה, אבל אנחנו אלה שמבצעים אותה.

הרב משה שילת מחבר הספר 'שווה לכל נפש', חסידות בלשון עכשווית על החגים, בהוצאת מעיינותיך