שנת מפנה

אסף פריד , י"א באב תשע"ו

עדין מוקדם לסכם את שנת תשע"ו אחרי הכל יש לנו עוד חודש וחצי עד ראש השנה, בקצב הארועים אצלנו פרק זמן כזה הינו נצח. אבל כבר עכשיו אפשר להגיד בודאות, שנת תשע"ו תיזכר כשנת המפנה בהר הבית.

לשם הדגשת המפנה אספר כאן על שתי עליות להר הבית בהם הייתי נוכח בשנה החולפת. עליה אחת היתה עם תלמידי ישיבת מקור חיים בימים בין כסה ועשור בתחילת השנה, העליה השניה אודותיה אספר התקיימה היום בצום תשעה באב.

תלמידי ישיבת מקור חיים, שעלו כאמור בעשרת ימי תשובה תיאמו את העליה מראש עם המשטרה ואף העבירו למשטרה רשימות מסודרות עם שמות כל התלמידים העולים להר כולל מספרי תעודת זהות. המשטרה הכניסה את התלמידים בקבוצות של 20-25 למסלול הליכה קצרצר של כ80 מטר משער הלל (מוגרבים) ועד לשער השלשלת כאשר גם ההליכה במסלול קצר זה היתה מלווה בהמון מוסלמי מוסת שהחריש את האויר בצעקות "תכביר" וקריאות גנאי.

עברו עשרה חודשים. בתשעה באב הדרכתי קבוצה של 40 איש, העליה היתה שקטה ורגועה ולמעט הביזיון השגרתי בהר הבית האוסר תפילה וכל פולחן יהודי, איש לא הפריע לנו. הקפנו את הר הבית משמאל כאבלים, כאשר הגענו לאזור שער המזרח פגשנו קבוצה נוספת בראשות הרב ישראל אריאל שמנתה כשלושים איש. כאשר נפגשנו נשאלנו "למה לכם מקיפין משמאל", "שאנו אבלים על החורבן" ענינו, "יהי רצון שנזכה לבנות את בית המקדש בקרוב" ענה הרב אריאל. סך הכל כ75 יהודים בהר הבית בעליה שקטה ורגועה. וזה רק חלק קטן מ 400 יהודים שעלו היום. חשוב לציין שלמרות מספר היהודים הגדול, ההמתנה בתור היתה קצרה יחסית, אני עליתי בקבוצה השלישית נכנסתי להר בשעה 08:15 כאשר חזרתי "לשער הלל" בסיום העליה בסביבות השעה 09:20 לא עמדו אנשים בתור.

בנקודה זאת אציין, שלא הכל דבש, רחוק מכך. עשרה יהודים נעצרו היום בהר בית, כמה בעוון תפילה, שלושה בעוון אמירת שמע ישראל, ואחד בעון בכי. כן גם לבכות אסור בהר הבית אם אתה יהודי.

אם נחפש מה גרם לשינוי נוכל לשים את האצבע על מספר נקודות:

הוצאת המורביטון מחוץ לחוק ומאבק נחוש של המשטרה בתנועות המתנכלות ליהודים בהר הבית.

הגדלת גודל הקבוצות עד ל 40 יהודים בקבוצה

מתן אפשרות לשתי קבוצות לעלות להר במקביל

פתיחה של עמדת הבידוק חצי שעה לפני העליה

שינוי כללי של יחס המשטרה ליהודים העולים להר

השינוי הזה, להערכתי, נוצר בגלל מספר גורמים. החלפת השר לבטחון פנים, כניסה של מפכ"ל חדש לתפקיד, מינוי מפקד חדש למרחב דוד, גם פרוץ האינטיפאדה הבהירה למשטרה מי אויב ומי ידיד. גם מפקד מרחב ירושלים החדש, שנכנס לפני זמן קצר לתפקידו מקיים מדיניות שונה בהר הבית

חשוב לציין שאת השינוי הזה יצרו אנשים, רובם שוטרים במרחב דוד, ממפקד המרחב ועד לאחרון השוטרים, שהקדישו מאמצים רבים לטובת שיפור המצב בהר הבית, ועל כך תודתנו.

ברגע זה האתגר עובר לידים שלנו. חז"ל מספרים על הושע בן אלה, מלך ישראל האחרון, שנאמר עליו שהיה טוב מכל מלכי ישראל, "ויעש הרע בעיני ה' רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו" נכתב עליו. חז"ל מסבירים שהושע בן אלה ביטל את המחסומים שהציב ירבעם בן נבט על הדרכים בשביל למנוע מישראל לעלות לרגל, לכן היה טוב מכל מלכי ישראל. אולם דווקא במשמרת שלו חרבה שומרון וגלו עשרת השבטים. וחז"ל מבארים, עד אז היתה האשמה לכך שעם ישראל לא עולה לבית המקדש תלויה במנהיגים שמנעו זאת מהם, ברגע שהושע בן אלה ביטל את המחסומים ועם ישראל המשיך לא לעלות לרגל נתלתה האשמה בהם ולכן גלו.

המציאות היום בהר הבית היא שכל יהודי שמגיע יכול לעלות להר. אין יותר תרוצים, חובה על כולנו, נשים גברים וטף לעלות בהמוננו להר ה'.

יש לנו הזדמנות לבצע זאת כבר בחול המועד סוכות בשנה הקרובה הבאה עלינו לברכה.

בחול המועד פסח, עלו 1000 יהודים להר הבית. אין שום סיבה שבחול המועד סוכות לא יעלו 2000 יהודים, הר הבית שקט ורגוע, גם ההמתנה הארוכה בתור כבר לא קיימת, אין שום סיבה ושם תרוץ להימנע מלעלות לרגל כפי שצווה אותנו ה'