הטוב האמיתי

הרב אריאל לוי , כ' באב תשע"ו

הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

אחיי ורעיי האהובים!

כולנו רוצים לחיות חיים טובים. אך מה הוא הטוב האמיתי? מלמד אותנו קדוש ה' הרמח"ל זצ"ל: "כי רק הדבקות בה' זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבוהו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושווא נתעה".

בספרו הקדוש "נתיבות שלום", מביא האדמו"ר מסלונים זצ"ל את דברי הזוהר הקדוש הקורא לתרי"ג מצוות, "תרי"ג עיטין"- עצות שמטרתן להביאנו לתכלית, למצוות "ובו תדבק". הוי אומר: הציר המרכזי שסביבו סובב הכול הוא הדבקות בה'.

אך ידועה כבר שאלת הגמרא הקדושה, איך אפשר לבשר ודם להידבק בה', שהרי הוא אש אוכלה?! ומשיבה הגמרא שהדבק בתלמידי חכמים מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה!

העולם הזה מטעה אותנו מאוד ופעמים רבות אנו נוטים להחשיב את הטפל ולא את העיקר. יותר מזה: לצערנו, מה שבאמת חשוב ויקר הופך להיות מזולזל, לא נחשב.

לכן נחוץ וחשוב כל כך לשאת עינינו לגובה, "לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם" ולהשתדל להסתופף בצלם של צדיקי אמת, יראי אלוקים שונאי בצע, להתאבק בעפר רגליהם ולשתות בצמא את דבריהם. חשוב לקרוא על צדיקים שזכו למוח שליט על הלב, שזכו לאהבת תורה, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל, שזכו לעבור את העוה"ז בלי ליפול שדודים בשבי היצר שהנשבה בקסמיו מאבד את המתיקות של אהבת ה' שאין דומה לה בעולם".

זכורני איך היינו מתאספים סביב מו"ר הרב הדומה למלאך ה', ראש ישיבת מרכז הרב, הרב אברהם שפירא זצ"ל ומאזינים לשיחו ושיגו עם תלמידיו.

פעם כששאל אותו אברך אם הכיר את הרבי מצאנז זצ"ל, וסיפר לו על הספר "לפיד האש" שנכתב על אודותיו, התרגש הרב שפירא וביקש להשיג לו את הספר. הרב פנה לתלמידים הצעירים שסבבו אותו ושאל אותם בזה אחר זה: "אתה קורא סיפורי צדיקים?" ובחיוניות המיוחדת לו אמר לכולם: "תקראו סיפורי צדיקים, זה חשוב!" הלוואי שנזכה כולנו לחיות חיים אמתיים של דבקות בה', לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.