מכתב אל הרמטכ"ל אייזנקוט

הרב משה צוריאל , כ"ו באב תשע"ו

תסיסה גדולה בעמנו בענין משפט החייל אלאור אזריה. רבים מהאנשים הפשוטים ברחוב מכנים למשפט זה "משפט ראווה". נתפש בעיני רבים, וכך מְכַּכֵב בכותרות, "צה"ל נגד החייל".

הצבא אפילו שכר שירותיו של עו"ד מפורסם (מי יודע באיזה סכום אסטרונומי, על חשבון הקופה ציבורית) כדי לגבות את התובע הצבאי ולייעץ לו כיצד להרשיע. עד עכשיו המשפט נמשך כחמישה חדשים, מתישים ומייגעים. אביו של החייל קיבל אירוע מוחי, והוא עדיין מאושפז. בעיני רבים הדבר דומה למשפט דרייפוס, שם הצבא הצרפתי האשים ופעל נגד היהודי, בגיבוי העיתונות, וגיבוי נשיא המדינה. עד שקם סופר אמיץ, בעל מצפון, אמיל זולה, והכריז: "די לסקנדל הזה! די להצגה הזאת!" והשאר הוא "היסטוריה".

למרות העדויות הרבות לטובת החייל (שהמחבל היה לבוש מעיל, למרות שהיה יום חם; וגם שהיו מהנוכחים שהזהירו בקול, "הזהרו, שמא יש עליו מטען") יש חשש כבד בעיני רבים שהשופטים הצבאיים לא יהיו בלתי תלויים בעת מתן פסק הסופי. כיון ששר הבטחון [הקודם] וגם הרמטכ"ל הנוכחי הביעו דעתם להרשיע את החייל, מי הוא זה ואיזה הוא שיעיז להכריע בניגוד לדעתם? לפי ההירארכיה השולטת בצבא, שופט הרוצה קידום למעמד בכיר יותר [ומי איננו כזה?] יזהר מאד מלסתור דעתו של שר הבטחון ודעתו של הרמטכ"ל. קשה מאד להיות אמיץ ולהכריע נגד מסקנתו, שניתנה מראש.

אבל אתמול (29/8/16) שהמ"מ של החייל, שהיה נוכח בזירת המעשה, מעיד שהוא עצמו אמר בקול "היזהרו שמא יש עליו מטען!" כעת הדרך סלולה לרמטכ"ל להודיע בפומבי: "מידע זה לא היה לפני, לפני חמשה חדשים, עת שהכרזתי על אשמת החייל". אם הרמטכ"ל יודיע זאת היום ברבים, אפשר יהיה לקוות שהשופטים לא יהיו מוטים בהכרעתם, וישפטו אמת.

נכון, זה דבר קשה מאד לבן אדם, כל בן אדם, גם רמטכ"ל בכלל, להביע המלים "טעיתי". צריכים לכך אומץ מוסרי, צריכים לכך יראת שמים. צריכים לכך אהבת האמת. אבל הרי לזה צפינו, שגם גדולי דרגא בצבא שלנו יגיעו למדות טובות הללו! והרי אחרי עדות המ"מ אתמול, הדרך סלולה לפניו!

הרי כבר אמר דוד בן-גוריון בזמנו, למפקדי צה"ל, שינהגו בשמירת החיילים באופן שכל אם בישראל לא תהסס מלמסור את בנה לשירות צבאי.

היום, לצערי, זה להיפך. כל אם בישראל חוששת מסכנה לבנה המשרת בצה"ל, כי הוא יהסס מלירות במחבל בספק סכנה, בלי שיתייעץ עם עורך דין. אבל המחבל העומד מולו, אין לו מגבלה זאת, ויפעל באופן טבעי.