אוהב עמו ישראל

הרב אריאל לוי , כ"ז באב תשע"ו

הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

הלב מתהפך ביום זה. איך עברו להם ביעף 11 חודשים מאז שנלקח מאתנו מאור עיננו ומחמד נפשנו אוהבן של ישראל הרב יורם מיכאל אברגל זצ"ל.

הרבה הכרת הטוב עלינו להכיר לרב יורם זצ"ל. הוא שלימד אותנו מה העיקר בחיים ומה טפל. את מה עלינו להחשיב ולייקר באמת ואל מה צריך להתייחס כאל טפל וצדדי. בעולם הזה כה גדולה ההעלמה על האמת, האשליות גדולות והדמיון סוחף. בעלמא דשיקרא שאנו מצויים בו נוטים להסתכל על בני התורה שעזבו את החשבונות הרבים אשר ביקשו להם בני האדם, כאילו הם חסרי אחריות לפרנסת משפחתם משום ששכרם הגשמי מועט. אבל הרב יורם לימד אותנו כמה עלינו לשים את לומדי התורה עטרה לראשנו. להחשיבם, לחבבם, לחזקם ולהחזיק לומדי תורה. 

אחזקת התורה הייתה מפעל חייו של הרב יורם. מלא וגדוש במסירות נפש אדירה, קיבל עליו אחריות  להקים עולה של תורה בכל רחבי הארץ. חשוב היה לו לשתף עוד ועוד יהודים מכל החוגים במפעל אחזקת התורה שלו. עם כל עול אחזקת האברכים שרבץ על צווארו, היה מכתת רגליו בארצנו הקדושה, מרביץ תורה ומדגיש את חשיבות מפעל יישוב הארץ אשר נצטווינו בתורתנו הקדושה שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה.

עם אהבתו והערצתו לגדולי תורה עצומים אשר מפיהם אנו חיים ואת מימיהם שותים בצמא, לא חת מפני איש ונלחם מלחמתה של תורה בעניין שלמות הארץ. ביטויים חריפים שאין כדוגמתם שמענו מפה קדשו, לפני כשנתיים אמר בשיעוריו שוב ושוב שהארץ הזאת היא ארץ ה', ושמסירת חלקים ממנה לאויבים היא עוון חמור אף יותר מעוון אשת איש ומאכילת חזיר. הרב חזר ואמר שאין להשתתף בשום אופן עם מי שמורד בה' וממשיך את חטא המאיסה בארץ חמדה. הוא שילם מחיר כבד מאוד בשל  עמידתו על אמתה של תורה.

הרב יורם אהב מאד את מורנו ורבנו הרב יעקב יוסף זצ"ל, הפליג בשבחו פעמים רבות ובנסיעותיו היה שומע את שיעוריו המוקלטים בהלכה. באחרית ימיו כתב לנו הרב יורם זצ"ל מכתב המלצה נלהב לכל יהודי ובו המליץ בחום לשמוע את שיעורי הרב יעקב יוסף בהלכה. הרב נהג גם לשמוע את שיעורי הגמרא המוקלטים של  הרב שבתי סבתו שליט"א.

כמה עלינו להכיר לו טובה שהאיר לנו את החיים והדגיש בפנינו שוב ושוב חזור והדגש את חשיבות לימוד תורת החסידות לכל גווניה. גם בחסידות לא התמקד הרב רק בזרם אחד, הוא לימד את תורת חב"ד ובמיוחד את ספר התניא קדישא, עם זאת בכל שיעור ושיחה הביא מתורתו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זצ"ל. 

מתוך נאמנות מוחלטת לדבר ה' זו הלכה, האיר עינינו בחשיבות התפילה בהשכמת הבוקר. פעמים רבות הדגיש את מעלת התפילה עם הנץ החמה. ועבודה שבלב זו תפילה הייתה אצלו לעבודה יקרה וחשובה. הרב הדגיש את חשיבות התפילה מתחילתה, מפתיחת אליהו הנביא, מפרשת העקדה והקרבנות בלי לדלג! בשנים האחרונות, באזכרה לתלמידו האהוב הרב דן מרצבך זצ"ל מעתניאל,  היה חוזר ומדגיש את חשיבות קריאת פרשת העקדה מידי בוקר.

הרב היה קנאי לכל דבר שבקדושה, אבל נשאר רך ולבבי לכל יהודי וגם למי שנמצא בשפל המדרגה. הוא היה דוגמה חיה לאהבת ישראל, אהב כל יהודי באשר הוא. מעולם לא התנכר לחוג אחר, לא זלזל ולא התנשא על אף אדם. הרב יורם התנהג בפשטות ובתמימות והתחבר תמיד גם לפשוטים שבעם. הרב הרבה לדבר על מעלת הפשטות. פעם אמר לבנו על יהודי יוצא עדת מרוקו ששר שירי שבת בתמימות, שהוא עושה נחת רוח לה' הרבה יותר מלימוד גמרא עמקני של למדן שמחשיב את עצמו לחשוב.

פעמים אין ספור חזר בשיעוריו על החשיבות שבמתן חום ואהבה לילדנו ואמר שזו הדרך היחידה לקשור אותם ללימוד התורה. היה זה ללימוד בפני עצמו לראות את היחס הלבבי שנתן הרב לבניו, לנכדיו ולילדי ישראל.

זעקת חסרונו של הרב יורם מהדהדת מסוף העולם ועד סופו. קשה עלינו עד מאוד סילוקן של צדיקים. "והוא רחום ישוב ירחמנו כי ישיב את רוחו בנו כבימי קדם"