אין מאחזים בלתי חוקיים

הביטוי "מאחזים בלתי חוקיים" בו משתמשים שרים, חברי כנסת ואנשי תקשורת הנו ביטוי מופרך לחלוטין מבחינה משפטית ומהווה הוצאת לשון הרע כנגד כל תושב של כמאה ישובים ביהודה ושומרון.

עו"ד אביעד ויסולי , ט"ז בסיון תשס"ג

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: עצמי
הביטוי "מאחזים בלתי חוקיים" בו משתמשים שרים, חברי כנסת ואנשי תקשורת הנו ביטוי מופרך לחלוטין מבחינה משפטית ומהווה הוצאת לשון הרע כנגד כל תושב של כמאה ישובים ביהודה ושומרון. לא קיים במדינת ישראל מושג משפטי שנקרא "ישוב בלתי חוקי". חוקי התכנון והבניה מתייחסים אך ורק למבנה יחיד שאם נבנה ללא היתר ניתן לראותו כבלתי חוקי. לא ניתן לקבץ את ביתו של ראובן למגורון שהציב שמעון ולסככה של לוי ולכלול את כולם בהגדרה קיבוצית אחת כ"ישוב בלתי חוקי". כל מבנה נזקק ונבחן על פי מערכת אישורים נפרדת ובלתי תלויה.

ברחבי מדינת ישראל ישנם כיום עשרות כפרים ערביים שנבנו ללא כל היתר בניה. ברחבי הנגב ישנם עשרות רבות של ישובים בדואים שנבנו ללא כל היתר בניה. אף לא אחד מכנה אותם בביטוי המכפיש "יישובים בלתי חוקיים" מאחר ומושג זה הוא כשלעצמו מנוגד לחוק ומהווה לשון הרע כנגד תושבי אותם הישובים.

ברחבי יש"ע קיימים מאות "מאחזים" ערביים שנבנו ללא כל היתרי בניה. על פי הערכת גורמים בכירים במנהל האזרחי, מוקמים באזורי יהודה והשומרון בידי ערבים כ – 60 מבני קבע ללא היתרי בניה על כל קרוון שמוצב במאחז יהודי ושלגביו מתקיימים (לכל הפחות) הליכי אישור מקדמיים.


הביטוי "מאחזים בלתי חוקיים" או אף "מבנים בלתי חוקיים", בהתייחס למאחזים של יהודים באזורי יהודה והשומרון הינם מופרכים על פניהם, בהתחשב בעובדות הבאות:

ראש הממשלה אריאל שרון הוא האדם ,אשר יזם את מבצע הקמת מאחזים ,כאשר הוא הפציר במועצת יש"ע "לתפוס את הגבעות". לפיכך ניתן לראות בדבריו התחייבות שלטונית והבטחה אישית שאיש בממשלתו ובמפלגתו אינו יכול, משפטית ומוסרית, להתכחש לה.

המאחזים הוקמו בידיעה ובאישור הרשויות המקומיות ביש"ע. אישור זה הינו אישור מספק לבנית כל מבנה בבמדינת ישראל ולפיכך (ובהתאם לחוק יסוד "כבוד אדם וחירותו") לא ניתן להפלות את תושבי יש"ע לרעה ביחס לשאר אזרחי ישראל.

מרבית המאחזים הוקמו מנימוקי ביטחון האוכלוסייה בישובים הסמוכים אליהם כאשר המאחז מהווה "מוצב חוץ" אזרחי המסייע לתושבים לאבטח את הישוב. גורמי הבטחון המוסמכים המקומיים (קב"טים, רבש"צים) אישרו את המאחזים. יש הוכחות רבות כי המאחזים מנעו עשרות פיגועי טרור בישובים ובתוך הקו הירוק.

צה"ל משתמש במאחזים אותם הוא בוחר לאייש (ברובם הגדול של המאחזים לא מוצבים חיילים) הנמצאים רובם ככולם על גבעות שולטות, כבסיסים לתצפיות אסטרטגיות. תושבי המאחזים מהווים כוח תגבור לקומץ החיילים המאבטח. אין ספק כי צה"ל לא יוכל להציב מגדלי תצפית עם אותו קומץ חיילים ללא אבטחה נוספת של מתיישביי המאחז.

המאחזים מוקמים בדרך כלל ממבנים יבילים שניתן לשנע אותם בקלות. זאת בניגוד למבני קבע המוקמים על ידי ערבים ביש"ע. לפיכך אין כל סיבה להרוס את המבנים היבילים כפי שצה"ל עושה לאחרונה תוך השמדה וללא הצדקה של רכוש פרטי ותוך עבירה על חוק יסוד "כבוד אדם וחירותו".

רבים מהמאחזים נבנו על קרקעות פרטיות בבעלות יהודית, וכל השאר נבנו על קרקעות מדינה. כל תושבי המאחזים פתחו הליכים מקדמיים לקבלת אישורים, הליכים אשר לוקחים לעתים חודשים ושנים. ברור, שעד שמוצו כל ההליכים המנהליים והמשפטיים ויתקבלו פסקי דין שאין עליהם זכות ערעור לא ניתן להכריז על אף מבנה כ"בלתי חוקי".

הקמת מבנים והוצאת היתרים עבורם הינה פעילות במסגרת חוקי תכנון ובניה. הוצאת צווי הריסה וביצועם היא פעילות הנוגעת לאכיפת חוקי התכנון והבניה. על פי הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, שרים וראש הממשלה אינם רשאים להתערב באופן אכיפת חוק, קל וחומר שאינם רשאים להתערב בשיקולים נגד מי ייאכף החוק, באילו אמצעים ובאילו זמנים, כאשר הם מודרכים משיקולים פוליטיים.

שרי הבטחון וראשי הממשלות שהורו לפנות מאחזים משיקולים פוליטיים, ניצלו את העובדה כי במאחזים אין תשתיות, פקסים, חשמל או טלפון ומתישביהם, בתמימותם ובלהט העשייה החלוצית לא עמדו על זכויותיהם המשפטיות. כך פינו כוחות הביטחון מאחזים ללא צוים, הרסו רכוש פרטי ללא כל צידוק או סמכות, עצרו אנשים ללא עילה וגרשו את תושבי המאחזים תוך שימוש באלימות חריגה ככיסוי להעדר הסמכות החוקית.

הדוגמא המובהקת לכך היא פינוי גבעה 26 בקרית ארבע. כוח של צה"ל ושוטרים מחופשים לחיילים גרשו בכוח באישון לילה גשום ומקפיא את האלמנה ליבנת עוזרי וחמשת ילדיה (חלקם תינוקות) תושבי הגבעה תוך שימוש בצו בלתי חוקי, כשרק כותנתם לעורם. אז עלו הטרקטורים על ביתם והחריבוהו על כל ציודם ורכושם. ברבריות אכזרית שכזו זכורה רק מהפרקים האפלים ביותר של ההיסטוריה היהודית.

כיום לא ניתן באופן חוקי לפנות מאחזים ללא צווים של בית משפט, ואלה לא יינתנו בקלות מהסיבות המנויות לעיל. בכל רחבי הארץ מתארגנים אזרחים ובעלי מקצוע בתחום המשפט, התכנון והבניה לעמוד על זכויותיהם החוקיות של תושבי המאחזים (לדוגמא עמותות "בצדק", "חננו", "מרכז הסיוע למאחזים"). שרון, בוש, אנשי השמאל והאירופים יצטרכו למצוא להם שעיר לעזאזל אחר מהמאחזים, ובסופו של יום יוגשם חזונו של ירמיהו הנביא: "ונבנתה עיר על תלה וארמון על משפטו ישב".אביעד ויסולי הוא בעל תארים בהנדסה ומנהל עסקים, אשר יזם, הקים וניהל מספר חברות בארה"ב בשנים 1983 - 1999