הילולת הבן איש חי

הרב אריאל לוי , י"ג באלול תשע"ו

הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

אחיי ורעיי האהובים

המשנה באבות פרק ו מונה את שימוש תלמידי החכמים כאחד ממ"ח דברים שהתורה נקנית בהם.

הגמרא הקדושה, במסכת ברכות (ז, ב), מלמדת אותנו שגדול שימושה של תורה יותר מלימודה, שהרי על אלישע לא נאמר "אשר למד תורה אצל אליהו", אלא "אשר יצק מים על ידי אליהו". אשרי תלמיד השומע את דברי תורתו של הצדיק ולומד ממנו פסקי הלכה, זהו בוודאי דבר נכבד מאוד אך מעלה גבוהה אף יותר היא ללמוד מן החכם ולשמשו בד בבד. כמה לימוד אפשר להפיק מהקרבה לצדיק, מהזכות ללכת לצדו וללמוד מהארת פניו, מסבלנותו, מענוותנותו ומשפלותו.

אם רצית לראות בעיניך מהו שימוש תלמידי חכמים או להפנים את המושג אמונת חכמים (שכה צריך חיזוק בדורנו), צא ולמד ממאור עיננו רוח אפינו קדוש ה' מכובד חכם מרדכי אליהו זצ"ל שהייתה נפשו דבוקה בנפש רבו הקדוש רבינו יוסף חיים זצ"ל. איזו נהרה הייתה על פניו בשעה שהיה מברר פסקי הלכה שנכתבו מפי הבן איש חי!

שכינה הייתה מדברת מתוך גרונו

פעמים רבות היה מספר מורנו חכם מרדכי זצ"ל, שבבית הכנסת בבגדד היו מתאספים מידי שבת 5000 אנשים לשמוע את שיעורו של רבנו יוסף חיים זצ"ל. לא היה רמקול ולא מערכת הגברה, וכולם היו שומעים את הדרשה. היו שבתות מיוחדות שבהן היו באים 20000 איש לשמוע את השיעור, וכולם היו שומעים! הדרשה הייתה נמשכת זמן רב,  כשלוש שעות, וכולם היו שותים את דבריו בצמא. כשנפטר ה"בן איש חי" היה צער גדול, ובקשו מבנו רבי יעקב לדרוש במקומו.

הוא עלה לבמה והתחיל לדרוש, והנה מהשורות האחוריות אומרים לו: "רבי יעקב לא שומעים", הוא הרים את קולו ושוב לא שמעו מאחור. הרים קולו עוד ועוד עד שהגיע לקצה גבול היכולת שלו, כבר לא היה יכול יותר להרים את הקול. בית הכנסת מלא מפה לפה ורק יושבי השורות הקדמיות שמעו. סגר רבי יעקב את הספר והרים קולו לציבור: "רבותי! אתם חושבים שקולו הטבעי של אבא רבי יוסף חיים היה מדבר אליכם וכולם שומעים? שכינה הייתה מדברת מתוך גרונו! תבכו, תבכו..." זה המסר שרצה חכם מרדכי להעביר לנו: לא לזוז מהפסקים של הבן איש חי ע"ה, שכל דבריו ברוח הקודש.

בשמים לומדים את תורתו

עוד סיפר הרב סיפור מופלא: היה תינוק אחד שנולד למשפחה של חסידי גור, בדורנו, ולא שכח את התורה שלמד במעי אמו. האדמו"ר מגור בעל ה"בית ישראל" זצ"ל, קרא לרב יהודה צדקה זצ"ל והראה לו את הפלא הזה. חכם יהודה בא לבית של אותו תינוק והתחיל קורא לפניו פסוקים, והתינוק ממשיך לו את הפסוקים. משניות- והתינוק ממשיך משניות.

גמרא- והתינוק ממשיך לומר את דברי הגמרא. עבר לשולחן ערוך, והתינוק ממשיך. ספרים שנכתבו אחרי תקופת מרן הבית יוסף - התינוק נעצר, לא המשיך.  התחיל הרב יהודה קורא לפני התינוק הלכות מהבן איש חי- והנה זה פלא- התינוק ממשיך סעיפים מהבן איש חי בעל פה! שאל הרב צדקה את התינוק: "איך זה שכשאני קורא לפניך ספרים שלאחר  תקופת השולחן ערוך אתה לא ממשיך, וכשקראתי לפניך בן איש חי- המשכת?" ענה התינוק: "אני ממשיך רק מה שלימדו אותנו בשמים!" לומר לך כמה חשובה בשמים תורתו של הבן איש חי.

כמה חשוב היה לחכם מרדכי זצ"ל להנחיל לדורות את הפסיקה לפי תורת הבן איש חי!

כמעט בכל פעם לפני שהזכיר מורנו הרב את הבא"ח היה מקדים ומכנה אותו בשם "גאון עוזנו ותפארתנו", "רבן של כל בני הגולה".

איך היו מאירות פניו של מורנו הרב ע"ה כשהיה מספר את שאמר לו חכם אפרים הכהן זצ"ל שאם היו שומעים לירמיהו הנביא לפני החורבן כמו ששמעו לבן איש חי, לא היה חורבן!

איזה חינוך לדורות הנחיל לתלמידיו שומעי לקחו כשסיפר על חכם מנשה שלו זצ"ל, שהיה חוזר מילה במילה על דברים ששמע מרבנו יוסף חיים זצ"ל ולא היה אומר שום דבר מעצמו אלא רק מה ששמע מהבא"ח!

הרב בצעירותו היה הולך אחריו לדרשותיו וראה שבשלב מסוים בכל דרשה הוא מנגב את פניו במטפחת. כששאל אותו הרב על כך ענה חכם מנשה שבשלב זה בדרשה היה הבא"ח מוציא מטפחת ומנגב את פניו, ולכן גם הוא עושה כך, "אני רק הקלטה" (היה אומר בערבית)

כמה געגועים יש לנו להילולות הקדושות במנחת יהודה...

יהי רצון שיראו עיננו וישמח לבנו בביאת הגואל ובבניין אריאל בב"א ומלכנו בראשנו...