והיה כי תבוא אל הארץ

הרב דב ביגון , י"ח באלול תשע"ו

הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

"והיה כי תבא אל הארץ אשר ד' אלוקיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה" (כו, א). רש"י מסביר – "מגיד שלא נתחיבו בבכורים עד שכבשו את הארץ וחילקוה".

האדם מביא ביכורים, מודיע לכהן ואף מרים את קולו, שאינו כפוי טובה – מכיר בחסדי השי"ת ומודה לו על שזכה לבוא לארץ ישראל.  אבל, כאמור, התנאי להכרת הטובה במלואה – כיבוש, חלוקת הארץ ויישובה, כי אין זה מספיק לעלות לארץ אלא יש לשלוט על הארץ. רק על ידי שלטון העם היהודי בארץ ישראל מתקדש שם שמים בגדול בעולם ומתגלה כבוד ד' וטוב ה' בארץ, ומתוך כך בעולם כולו, כפי שאנו מברכים בברכת המזון "וברכת את ד' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך".

נכון לעכשיו, "אשרינו, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו" (מתוך ההקדמה לתפילה) שאנו זוכים לשוב לארץ חיינו ומתקיימת ההבטחה האלקית "ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ד' אלקיך שמה… והביאך ד' אלקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירישתה והטיבך והרבך מאבותיך" (דברים ל, ה) ולא ירחק היום ונראה גם עין בעין את ההמשך "ומל ד' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ד' אלקיך בכלל לבבך ובכל נפשך למען חייך" (שם) "ונתן ד' אלהיך את כל האלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך".

אמנם עדיין לא הושלמה מלאכת כיבוש הארץ וישובה. אנו נמצאים עדיין בעיצומו של התהליך, ועדיין לצערנו יש לנו אויבים ושונאים החורשים רעה על ישראל, על ארץ ישראל ועל ירושלים אבל לא ירחק היום ונזכה לשוב לשלוט על מלוא כל אורכה ורוחבה של ארצנו המובטחת, ומתוך כך נזכה לראות בטוב ד', ולא רק עם ישראל אלא כל העולם כולו יודו, יכירו וידעו ש"מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים" (ישעיה ב).

מהמצפה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"