ואולי הוא בכלל טורקי

הרב יעקב מדן , ב' בחשון תשע"ז

יהדות הרב יעקב מדן
הרב יעקב מדן
צילום: ישראל ברדוגו

מיהו גוג העולה להשמיד את ישראל, ומדוע שיתקוף עם המבקש מעט שלווה ומנוחה אחרי שנות גלותו וייסוריו?

"בֶּן אָדָם שִׂים פָּנֶיךָ אֶל גּוֹג אֶרֶץ הַמָּגוֹג…" (ב) "וְקָרָאתִי עָלָיו לְכָל הָרַי חֶרֶב נְאֻם אֲ--דֹנָי ה' חֶרֶב אִישׁ בְּאָחִיו תִּהְיֶה" (כא).
פרקנו הוא הראשון בצמד הפרקים הדנים בגוג (שם המלך) ומגוג (שם ארצו). לא נדע בבירור מהו העם העולה להשמיד את ישראל, ורק נזכיר את מדרש הפסיקתא זוטרתי, הטוען (לפני יותר מאלף וחמש מאות שנה), שמגוג היא גרמניה, וכן הוא בתרגום הירושלמי (המיוחס בטעות ליהונתן. ראו גם בפירוש הגר"א שהובא בתורה תמימה בבראשית י', ב). זוהי כמובן, נקודה למחשבה.

את גוג מזמן יחזקאל או מעט לפניו, ניסו החוקרים לזהות בגיגאס מלך לוד שבאסיה הקטנה (היום בטורקיה), שהיה מלך חזק ובעל צבא מלומד מלחמה. מלך זה מעולם לא תקף את עם ישראל. לכן הזיהוי קשה, ואפשר שאינו אלא חזון מופשט על עם נורא שיתקוף את עם ישראל השב לארצו, חפץ בשלום עם כולם, חי ללא צבא וללא הגנה מפני אויב, ורוצה מעט שלווה ומנוחה אחרי שנות גלותו וייסוריו.

מדוע יתקפו גוג וברית העמים הנלווים אליו את עם ישראל החפץ רק בשלום ובשקט? על פי נבואתנו הם יבואו לשלול שלל ולבוז בז ותו לא. אך למזימה שפלה זו יש מחיר: עמים רבים שאין להם דבר משותף מלבד הרצון בכסף קל, סופם שיתפרדו ויילחמו איש באחיו על השלל הנכסף.

אך להשמדת גוג ובעלי בריתו אין די בחרב איש באחיו. תבוא עליהם פורענות נוספת, ונדון בה בפרק הבא.

מתוך הפרק היומי בתנ"ך