חוט ושרוך נעל

הרב יניב עבדה , י' בחשון תשע"ז

הרב יניב עבדה
הרב יניב עבדה
צילום: ישיבת שדמות נריה

במלחמת ארבעת המלכים כאשר אברהם חוזר ומנצח מלך סדום יוצא לקראתו ומבקש שייתן לו את הנפש אולם אברהם אבינו לא מסכים, ואומר: "וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל מֶלֶךְ סְדֹם הֲרִמֹתִי יָדִי אֶל יְקֹוָק אֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ: אִם מִחוּט וְעַד שְׂרוֹךְ נַעַל וְאִם אֶקַּח מִכָּל אֲשֶׁר לָךְ וְלֹא תֹאמַר אֲנִי הֶעֱשַׁרְתִּי אֶת אַבְרָם".

רב אחאי גאון (שאילתא קמ"ה)  מביא את המדרש 'ומהיכן זכו ישראל לפרשה הזאת (ציצית) מברכה שברכן שם שנאמר ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון כיון ששמע אברם שמועה זו אף הוא נשבע הרימותי ידי אל יי' אל עליון קונה שמים וארץ אמר הקב"ה אתה אמרת אם מחוט ועד שרוך נעל חייך שאני נותן לבניך מצות תפילין (ציצית-הגהת ר' ישעיה ברלין וכן מסביר הנצי"ב) שנועלת לפני כל המצות'. ומסביר שם הנציב (אותיות כ"ד כ"ה) כי דברי מלכי-צדק שהוא שם בן נח נכנסו באמצע דבריו של מלך סדום כי אברהם נסמך על תגובתו של שם בדבריו למלך סדום.

כאשר ארבעת המלכים נלחמו בחמשת המלכים בעצם הם רצו ע"פ המדרש להילחם באברהם אבינו אך מטרתם הייתה למנוע את מדרגת אברהם להופיע בעולם. מדרגה זו הייתה של השגחה פרטית של הקב"ה ופעולתו ע"פ מעשי בני האדם. חמשת המלכים לא רצו שהעולם יעבור למדרגה זו ונלחמו באברהם.

שם בן נח חידש לאברהם שזו הייתה מטרתם וגילה אותה לאברהם אבינו בכך שאמר לו "ברוך אברם לא-ל עליון קונה שמים וארץ" וביאר הנצי"ב שהכוונה שאברהם אבינו תיקן את השמים ואת הארץ שהפעיל את ההשגחה בשמים שתיתן שכר על מעשה האדם בארץ. כאשר אברהם אבינו הבין זאת מדברי שם לא הסכים לקחת את שכר הפעולה שלו ואמר כי מכיוון שקניתי-תיקנתי שמים וארץ הנני עושה זאת לשם ה' ואינני מבקש שכר על חוט - שחיברתי/איחיתי שמים וארץ ולא על שרוך נעל הפעולה הגשמית שרדפתי אחרי המלכים בנעלי.

מכיוון שאברהם עשה זאת לשם ה' הוא זכה לציצית שמורכבת מתכלת - שמחברת שמים וארץ (תכלת דומה לים דומה לשמים) וחוט של לבן הקשור למעשים הגשמיים שלו. מסביר הנצי"ב שמצוות ציצית נקראת מצווה ש'נועלת לפני כל המצוות' שהכוונה היא שלמרות שכל אדם מחויב לקיים את כל התורה, לכל אדם יש מצווה מיוחדת שאליה יש לו יחס מיוחד. לכאורה יכול כל אדם להצטיין גם בדברים אחרים שאינם מצוות ולקיים אותם בהידור, אולם מצוות ציצית מלמדת אחרת. במצוות ציצית כתוב "ולא תתורו" ומסביר הנצי"ב כמו שהמרגלים תרו אחרי דרכים חדשות כך אסור לאשם לחפש דרכים חדשות בעבודת ה' אלא מתוך כל המצוות (הרמוזות בציצית) אדם יכול להדר במצווה שהוא מרגיש אליה יחס מיוחד.

שתי מדרגות אלו המצוות של ה' שעטופות בהשגחת ה' שמגיעה עד לתכלית (תכל'ס) זכה אברהם אבינו שעשה את מלחמתו לשם שמים. מתי יגיעו מעשי למעשה אבותיי אברהם יצחק ויעקב.