יחד נביאי ישראל

איך יסכם אדם את מה שיש לו לומר בפרקים בודדים? מה רצו להגיד חגי ויואל, נחום ועובדיה, ולא הספיקו? ומה משטף חיינו יוותר אחרינו?

ראובן ריבלין , כ' בחשון תשע"ז

שורה של אנשים יוצאי דופן, נביאים נושאי בשורה, ודברי כל אחד מסתכמים בכמה עשרות פסוקים, זו התחושה המוחמצת של האדם הקורא בספר תרי עשר. ללא ספק לכל אחד מנביאי תרי עשר הייתה מסכת חיים עשירה, משנה מפורטת וחיי רוח גדושים, אך לנו נותרה תמצית קצרה, לעיתים קצרה מידי.

איך יסכם אדם את מה שיש לו לומר בפרקים בודדים? מה רצו להגיד חגי ויואל, נחום ועובדיה, ולא הספיקו? ומה משטף חיינו ייוותר אחרינו? לעולם לא נדע. כפי שכתבו חכמינו "נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, ונבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה". ההיסטוריה היא אכזרית, היא איננה יכולה לתעד את הכל, לעתים היא מסתפקת בתמצית, בנבואה הבודדת, במשפט שנחרט, בדברים ש"הוא היה אומר".

כדי שהחיבורים הקצרים לא יאבדו ולא יישכחו, כדי שדבריהם של מי שניבאו מעט לא יפלו בין כיסאות ההיסטוריה, אספו אותם יחד לספר אחד. כך מסבירה הגמרא את כינוסם של שנים עשר הנביאים יחדיו. לכאורה זו סיבה טכנית בלבד, אבל אולי טמון בכך יותר.

רוחב היריעה של נבואות ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל שזה עתה סיימנו, מרגיל אותנו לתמונה מסוימת של נבואה. הנביא, או איש הרוח, הוא מי שמביא בשם אלוהים דברים מקיפים, נוקבים ובוטחים, חד משמעיים ובלתי מתפשרים. יש לו מה לומר על כל דבר.

לעומת זאת, הקריאה בנביאי תרי עשר מציבה בפנינו ריבוי של קולות, סגנונות ותכנים, שכולם מבטאים נבואה. דברי תוכחה ומילות נחמה, נבואות לשעתן ונבואות לדורות, פנייה לישראל ואל אומות העולם, כל דרכי הביטוי מוצאות את מקומן בחיבור אחד.

את שנים עשר הנביאים המכונסים יחד אפשר להמשיל לשנים עשר שבטי ישראל, וההשראה המפוזרת בדבריהם קוראת לנו להתבונן בחברה הישראלית. לא ניתן לצפות מהשבטים השונים להשמיע קול אחד ועקבי, כקולו של נביא יחיד. אפילו אלוהים התנכ"י אינו דובר בקול אחד, אלא בפיותיהם של אנשים רבים, מרקעים שונים וממקומות שונים.

אני מבקש להאמין שאם מהדהד בחללה של המדינה מסר נבואי, הוא בוקע מכל הכיוונים גם יחד. כל צליל הוא מעט המחזיק את המרובה, והקשב העדין לקולו הנפרד של כל נביא, להמית ליבה של כל קבוצה, מאפשר מאוחר יותר לכרוך יחד ספר אחד וחברה אחת.

מתוך הפרק היומי בתנ"ך