שקיעת הפוסט-מודרניזם והאלטרנטיבה התורנית

הרב אביעד שינוול , כ"ב בחשון תשע"ז

הרב אביעד שינוול
הרב אביעד שינוול
צילום: ישיבת שדמות נריה

הפוסט מודרניזם השלים את תפקידו ההיסטורי והגיע הזמן שירד מעל במת האנושות. צורת החשיבה הפוסט מודרנית שולטת היום ביד רמה בעולמנו בכלל ובמדינת ישראל בפרט. בממשל, באקדמיה, בצבא, בתקשורת, באמנות, במשפט ובמשטרה חייבים להיות פוסט-מודרנים כדי להתקדם בתפקיד.

תיאוריה זו היא תגובה חריפה שנוצרה כתוצאה משלטון האימים של הנאצים, הבולשביקים והפאשיסטים. התנועות הללו רצחו מיליוני אנשים משום שהאמינו ב"אמת" גדולה. הנאצים הרגו באדישות מיליוני בני אדם מכיוון שאינם ארים טהורים, הבולשביקים שחטו את מתנגדי המשטר ומוסולני הנהיג שלטון טרור באיטליה.

מנהיגים אלו נתנו חופש למידותיהם הרעות כמו קנאה, שנאה, תאווה ורצח בשם אידיאלוגיה שטענה שהיא יודעת את האמת. לעומת האכזריות האדירה הזו נעמדו הפוסט-מודרניסטים וצעקו בקול גדול שהמלך הוא עירום ושאין אמת כלל. הם העצימו מאוד את הביקורתיות ולחמו בחוזקה נגד השליטים שניצלו את עוצמת האידיאולוגיות. צריך להכיר להם תודה על תפקידם ההיסטורי. יחד עם זאת צריך להבין שתפקידם נגמר וזמנם עבר.

בעולם המערבי של ימינו כל אמירה היא בסך הכל גירסה של צד אחד, ההיסטוריה איננה רצף התרחשויות אובייקטיביות אלא הדרך בה בחר אדם לספר אותה. בית מקדש יהודי בהר הבית זה נרטיב שלא התרחש, עליה ויישוב הארץ מכיוון שזוהי נחלת אבותינו זה תירוץ שהמצאנו  כדי להצדיק את ההשתלטות האכזרית על כפרים מסכנים.

בחברה שלנו החל מרדף הזוי אחרי שחיטת פרות קדושות. הריצה לנפץ מיתוסים החלה מתוך מטרה חיובית של ביקורתיות נגד נאצים ודומיהם אך התגלגלה למקום חסר הגיון. ככל שאדם מעיז להגיד דברים יותר קיצוניים וביזארים כך הוא יותר מוצלח מכיוון שהוא מבטא את חופש הביטוי. זו צורת מחשבה לא מדעית ולא הגיונית שהרי שאיפתו של כל חוקר היא למצוא את האמת. הפוסט-מודרניזם היא ריאקציה ולא תיאוריה, תגובה לחורבן ולא הצעה לבניין. היא איננה מציעה אמת וחותרת להגשים אותה בחיים אלא שואפת להטיל ספק בכל ובכך מותירה אחריה שובל של הרס ובלבול.

הגענו למציאות סוריאליסטית בה המעיז להבחין בין אמת לשקר מסווג כאדם חשוך ומסוכן המאיים על בטחון המדינה. אסור להגיד שמשהו אסור, מותר להגיד שהכל מותר. השלווה של הפוסט-מודרניסטים לשמוע דעות מגוונות נפסקת בפתאומיות כשיש דעה שטוענת ברצינות שהיא צודקת. החיוך נמחק מפניהם השלוות והם מתחילים לצעוק ולגדף אותך. אם אדם אומר שיש אמת ושקר לגבי נטיות הפוכות מיד הוא טובע תחת גל אדיר של גינויים חריפים וחסרי סבלנות הנשמעים מפיהם של הפוסט-מודרניסטים המטיפים לסובלנות.

במצבים כאלו הם מדברים באלימות על הצורך לפטר ולכלוא אנשים שהעזו לומר שיש אמת ושקר מכיוון שהם מסכנים את הדמוקרטיה והשלום. אני יודע שבכתיבת שורות אלו גם אני מצטרף למועדון של אותם אנשים חשוכים שמעיזים לטעון שיש אמת אך זה לא מפחיד אותי מכיוון שבתוכם נמצא גם משה רבנו, "משה אמת ותורתו אמת" (בבא בתרא עד א). בלי לשים לב הפוסט-מודרניסטים עשקו את האדם המודרני מכל משמעות.

אם הכל מוטל בספק ואין שום אמת אובייקטיבית אז גם אין סיבה אמיתית לחיות. כשאין לאדם משמעות לחייו הוא מרגיש מיותר וחסר ערך ולכן העולם המערבי סובל  מדיכאון, תרופות נגד דיכאון הן מהנמכרות ביותר בארצות המערב. האדם המודרני השיג רמת נוחות שאבותיו לא יכלו לדמיין אך הוא רק נעשה דכאוני יותר מכיוון שחייו ריקניים.

אחד הגופים שסובל במיוחד מנחת זרועם של הפוסט-מודרנים הוא הצבא. שהרי אם כל הדברים בהם אני מאמין הם סך הכל נרטיב השווה לחלוטין לזה של האויב אז מאין לי הזכות להילחם בו?! שיח הנרטיבים השתלט על הצבא, מושגי יסוד כמו דבקות במשימה, חתירה לניצחון ואמונה בצדקת הדרך נדחקו לשוליים ופינו את מקומם לטוהר הנשק ומוסריות. הטפה בלתי פוסקת מביאה חיילים לפחד טרם הם דורכים את נשקם בעת סכנה מחשש פן המערכת תקיא אותם החוצה בלהט מכיוון שהם פוגעים בטוהר הנשק.  

אין צורך לנבא את נפילת הפוסט-מודרניזם, היא תדעך מאליה. השאלה האם יש לנו אלטרנטיבה משמעותית להציע תחתיה. לתורה יש אמת גדולה המעניקה משמעות אדירה הנוגעת בכל רבדי החיים. האתגר העומד לפתחנו איננו לוודא שיש לנו אמת אלא להוכיח מעל כל צל של ספק שתורה מובילה למידות טובות. שהרי הסיבה בגינה צמח הפוסט-מודרניזם היא שהאמת שימשה אנשים בהצדקת מידותיהם האכזריות.

לכן כשנבטא אמת כוללת המקדמת את מידותיו הטובות של האדם באופן מובהק, תישמט הקרקע תחת רגלי הפוסט-מודרניזם. אין הכוונה שבהכרח כל אדם שומר תורה ומצוות יהיה בעל מידות טובות עליונות אלא שהעיסוק והפיתוח של המידות יהיה כל כך מרכזי בעולם התורני עד שיהיה זה נדיר לפגוש יהודי ירא שמים בלי מידות טובות.

לשם כך אנו זקוקים לאנשי מקצוע, מומחים, שיוכלו לסלול דרך גדולה, חדה ומורכבת בתחום המידות. לא רק לימוד שטחי של נושאים שונים בתחום המידות אלא למדנות עומק המסוגלת להפגיש את האדם בגדלות עם המידות העליונות של התורה. אם "אנשי אמונה אבדו" (פיוט) אז אנחנו רוצים להעמיק ולבנות.

ללמוד ולצמוח בעולם האמונה והמידות עד שיתחוור לעיני כל האמת הגדולה והטהורה באומתנו. כשיהיו לנו מעמיקים גדולים באמונה ומידות, שיפתחו את שיטות הלימוד, ההסברה והיישום של תורת חיים לא תהיה הצדקה לקיום הפוסט-מודרניזם והוא יתפוגג מעצמו "וכל הרשעה כולה כעשן תכלה ותעביר ממשלת זדון מן הארץ" (תפילת ראש השנה).