ניצחון האמת!

הרב שחר קיהן , כ"ו בחשון תשע"ז

בשנת 1857 הוציא בית המשפט העליון בארה"ב פסק דין שאסר על הקונגרס האמריקאי להוציא מחוץ לחוק את העבדות בחלק מהמדינות.

פסיקה זו של בית המשפט האמריקאי נבע מתוך מוסר עמוק ועולם ערכי עשיר ומפותח של השופטים אשר ראו, באותה העת, את העבדות של האפריקאים באמריקה כדבר מוסרי ולגיטימי.

למי שעדיין לא הבין את משמעות פסק הדין אני אסביר במילים פשוטות - כוחו ההזוי של בית המשפט העליון האמריקאי גרם לפסילה של חוק שנחקק בקונגרס על ידי השלטון הנבחר! ולא סתם חוק, אלא חוק שמטרתו היתה לבטל את העבדות הנוראה ששלטה אז במסדרונות האליטה הלבנה האמריקאית!

פסק זה היה לסוגיה פוליטית מרכזית בבחירות לנשיאות בשנת 1860.

כאשר אברהם לינקולן נבחר לנשיאות, נאם הוא בהשבעתו ב-1861 נאום תקיף ביותר בו הוא מוקיע את האקטיביזם השיפוטי מכל וכל: "האזרח הישר חייב להודות שאם מדיניות הממשל בשאלות חיוניות המשפיעות על כל העם תיקבע באופן בלתי הפיך על ידי הכרעות של בית המשפט העליון המתקבלות במסגרת התדיינות רגילה בין צדדים בתביעות אישיות, יחדל העם להיות שליט על עצמו, שכן הוא יוותר בפועל על השלטון לטובת השופטים המכובדים".

יותר ממאה חמישים שנה לאחר מכן, עדיין מנסה בית המשפט לקבוע מהו המוסר הנאור והאמיתי שעל פיו צריך לנהל את אורח חיינו. וכי על פי מה קובע בית המשפט את אמות המוסר? על פי גחמות אישיות? עפ"י רוח התקופה? וכי מי שמו להיות מעל הרשות המחוקקת שאנשיה הם נבחרי הציבור? ומה יקרה אם ברבות השנים וללא הסכמת שלטון העם ישתלטו בגרמניה על בית המשפט העליון קבוצה נאו - נאצית חלילה? וכי אמות המוסר של תורת הגזע הנאצית תחזור לשלוט?

האמת חייבת לצאת לאור ולהיאמר בכל מקום ובכל קבוצה ישרה באשר היא - את אמות המוסר ואת המוסריות החוקים יקבעו ברשות המחוקקת שנבחרת על ידי העם בכל ארבע שנים באופן דמוקרטי וישר ולא ע"י קבוצה חכמה ומיוחסת ככל שתהיה! הפיקוח של בית המשפט הוא חשוב וחיוני - בגבולות ברורים ובהבנה שלא ...  שפיט ולא כל המוסר נמצא אצלו!

וכעת ספציפית להתנהלות בג"ץ בעתירה שהוגשה השבוע -

בית המשפט האמין לשקרים בלי לבודקם כראוי ובכך ביזה הוא את עצמו ואת שולחיו. וכי חשב באמת בית המשפט שהרב איל קרים אמר שמותר לאנוס נשים במלחמה?! וכי באמת מצא בית המשפט אמירה כלשהי שניתן היה להסיק ממנה דבר הזוי שכזה? אם היה טורח בית המשפט היה מוצא שלא רק שהדברים הללו מעולם לא נאמרו אלא שהרב הבהיר במפורש לפני שנים שמדובר בדיון של בית המדרש ולא בהלכה למעשה. בדיוק כפי שדנים ומתפלפלים בבית המדרש על דינו של מחלל השבת ועל דינו של המקלל את הקב"ה עם הבנה גדולה ועמוקה שלא כל דבר מדברים אלו הם הלכה למעשה.

מי שאינו מבין זאת - אינו ראוי לשפוט ולדון בדברים הללו כלל וכלל!

ואכן, ראוי היה לבית המשפט לומר קבל עם ועדה - "איננו ראויים לדון בסוגיות הלכתיות כבדות משקל אלו, אין בידינו את החומר הראוי ואת הידע הנצרך כדי להבין את הדברים לעומקם ועל כן אנו מסירים את העתירה מסדר היום".

במקום זאת, עומד שופט ערבי-נוצרי ואומר ממרום כסאו:

"כמו שאני מכיר את התורה, ואני קראתי אותה, לא נאמרו שם דברים כמו שהרב קרים אמר" ושני שופטים נוספים עומדים ללא תשובה מה אכן כתוב בתורה...

שופטים נכבדים! פרשת אשת יפת תואר מובאת באופן מפורש בפרשת 'כי תצא' (ספר דברים פרק כא פסוקים י עד יד). אילו רק היו מועילים בטובם כבוד השופטים לעיין בפרשה ובמפרשיה, לחפש מעט באינטרנט בחיפוש מהיר ופשטני - הרי שכבר היו הם נראים מכובדים יותר ומשכילים יותר בעיני הציבור הישראלי. אלא שהשופטים לא עשו זאת ובכך הגחיכו את עצמם ואת בית המשפט בעיני העם היושב בציון.

האמת יצאה לאור באופן ברור וחזק בתצהיר הפשוט ששלח הרב קרים אל בית המשפט. בתצהיר פשוט זה כתב הרב שמעולם לא אמר את הדברים המיוחסים לו, וכל דבריו נאמרו בלשון עיונית של סוגיה המובאת בתורה, בגמרא ובפוסקים. עוד הוסיף הרב וכתב שייתכן שטעה, לטענתו, בכך שלא הסביר זאת במפורש אף על פי שהדבר ברור לאנשי בית המדרש.

גם מפלגת מרצ הבינה היטב עד כמה התצהיר הזה מגחיך את בית המשפט ואת עותרים עצמם והחליטו למשוך את העתירה על אף התשלום הרב שעליהם לשלם מקופת המפלגה לביצוע מעשה זה.

האמת יצאה לאור. כוחו של בג"ץ יצא מכלל פרופורציה ודרוש לקצץ את כנפיו מבחינה פוליטית ומבחינה ציבורית כאחד. להראות לעין כל את חוסר הישרות ואת חוסר האמת השוררת במחוזות אלו לצערינו. ולהתקדם לעשיה ציבורית אמיתית וטובה שמטרתה לקדם את מדינת ישראל ואת עם ישראל בדרך האמת והיושר.