אמת שזועקת מזה מספר עשורים

הרב שמעון אמור , כ"ח בחשון תשע"ז

הרב שמעון אמור
הרב שמעון אמור
צילום: יח''צ

יהדות ספרד על כל שלוחותיה היא אוצר בלום של תרבות, חינוך, תורה פילוסופיה וכולי. אין ספק שצור מחצבת תורת היהדות לפני כ-1000 שנה הייתה בספרד. נראה כי על מנת לדעת מאין באנו עלינו להחשף יותר ויותר לאוצרות אלה בכל מערכות החינוך מגילאי הגן ועד גילאי אקדמיה.

נכון הוא שהחמ"ד בשנים האחרונות בוחר דמויות מופת מעולם התורה על כל שלוחותיו על מנת ללמוד ולצמוח מהם דוגמת הרב עוזיאל, הרב חיים הלוי, הרב יוסף קאפח וכולי אבל נדמה לי שיותר ויותר צריכים להעמיק בתכנית המסודרת של החיבור והקשר לאוצרות אלה כמו למשל שיטות הלימוד של התלמוד, שיטות הפסיקה, היחס לתורת הקבלה, וכן על מתכונת החיים שהייתה צנועה אבל עמוקה.

"פוק חזי", מהם יסודות ואושיות ההלכה? הלא הם התלמוד הבבלי, הרמב"ם, הרי"ף שמהם הסתעפו כל ההתייחסויות ההלכתיות מאז ועד עתה.

קשה לראות שתורה גדולה זו תבוא לידי ביטוי על ידי פרויקטים חולפים ועל ידי יוזמות זמניות דוגמת הנושא השנתי בחמ"ד או הפקות יום הגירוש לפי תהליכים מוזמנים, אלא צריכים לקבל את ההבנה שמדובר בתורה ענקית ועמוקה שדורשת התייחסות הולמת ומכובדת.

יתרה מזו, היום בקרב הנוער והדור השלישי של יוצאי ארצות המזרח קיים רצון אדיר לחזור לשורשים ולמעיין שממנו מנסים לשאוב את התרבות ואת התורה. צמא זה יש להרוותו מעבר למיזמים דוגמת ועדת ביטון, אלא על ידי אמונה ויישומה של אותה אמונה בדרך של חיים אשר צריכה להשתלב באופן ראוי במציאות העכשווית על כלל תחומיה וכל מורכבותה.

כמשל, האם ללמד פיוט של משורר זה  או אחר זהו עניין אפיזודי, פולקלורי או חברתי או שמא זהו עניין של השרשת שורשים תרבותיים עמוקים שרק על ידי למידתם ועיונם מעבר להנחלתם תבוא הנחלתם?

אינני מבקש אפליה מתקנת, אלא באתי לבקש אמת שזועקת מאוד כבר מספר עשורים שמבקשת לעשות איתה את הצדק ואת האמת ההיסטורית המחויבת, שהרי בלי שורשים אין ענפים ואין פירות. אם נגדל דור ללא מצע כזה, הרי שחבל על כל ההשקעות האפיזודיות.