סוף עידן התמימות

לפני כמה עשרות פרקים הבטיח ישעיהו אחרית ימים של שלום עולמי בין האומות וייתור המלחמות. מה צורך רואה יואל בלהרוס לו?

אלוף במיל' יאיר נוה , י"ג בכסלו תשע"ז

יאיר נוה
יאיר נוה
צילום: URI LENZ\FLASH 90

כשאנו קוראים את פרק ד' בספר יואל אי אפשר להחמיץ את האופן שבו הופך יואל את המסר העיקרי של הנביא ישעיהו בתחילת נבואותיו.

הנביא ישעיהו הביא לעולם בכלל ולפוליטיקאים בפרט את הציטוט והמסר "וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים, וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת" (ישעיה ב). באחרית הימים יכירו כולם במלכותו של הקב"ה, וממילא יתייתרו כל המלחמות ושלום עולמי ישכון לבטח.

מה צורך רואה יואל לחרב הבטחה זו בהקפידו לנסח "כֹּתּוּ אִתֵּיכֶם לַחֲרָבוֹת וּמַזְמְרֹתֵיכֶם לִרְמָחִים" (י)? - היפוך מוחלט ומכוון לנבואתו של ישעיהו. גם יואל מדבר בנבואתו על אחרית הימים, אלא שלהבנתי יש ללמוד את דברי הנביאים בהקשר התקופתי ובחיבור למסר שהם רצו להעביר דווקא לדור שלהם.

ישעיהו מתנבא באמצע תקופת בית ראשון, המעצמה העיקרית אז הייתה אשור, בהמשך ארם תצטרף לכיבושים במזרח התיכון, ולבסוף הבבלים יכבשו את יהודה וירושלים. בתקופתו שמו מלכי יהודה מבטחם בבריתות שנעשו עם עמי האזור, ועזבו את דרך ה' לטובת עבודת אלילים.

נבואת ישעיהו היא מעורבת. המהות שלה אינה ברכה לגויים בהקשר אחרית הימים, אלא תוכחה לישראל. "ותמלא ארצו אלילים" ישראל צריכים להתעשת כי באחרית הימים לא תהיה משמעות לבריתות הנוכחיות, והמסר העיקרי הוא "בית יעקב לכו ונלכה באור ה'". השלום העולמי יהיה כשעבודת ה' תתקיים על ידי כולם ולא בגין בריתות, התחנפויות ועבודת אלילים. ולכן כבר עכשיו עם ישראל צריך לחזור לדרך ה'.

יואל מתנבא לאחר חורבן בית ראשון. גם הוא מבין שבאחרית הימים יהיה שלום וכולם יסתופפו באור ה'. אבל לפני זה, לתפיסתו של יואל, הקב"ה יעשה צדק עם הגויים. צלקות החורבן עדיין טריות וכואבות בלבו של יואל הנביא. הוא לא רואה אפשרות שאחרית הימים לא תתחיל בשלב בו הקב"ה שופט את הגויים ונפרע משונאי ישראל. יואל חווה את הסבל שעברו ישראל בחורבן, ולכן תקומת ישראל תבוא מתוך הענשתם של הגויים.

אחרי המלחמה בין הגויים (מלחמת גוג ומגוג), שלטובתה מגויסים כל משאבי העמים הלוחמים, תגיע הנחמה לישראל, ולכן מתוארים הגויים כמתגוששים ואילו בישראל "יִטְּפוּ הֶהָרִים עָסִיס, וְהַגְּבָעוֹת תֵּלַכְנָה חָלָב".

יואל כנראה למד היטב את נבואת ישעיהו. אך לאחר החורבן הוא כבר לא נשאר תמים. על פי תפיסתו בדרכם של הגויים לגן עדן, עליהם לעבור בגיהנום.

מתוך הפרק היומי בתנ"ך