לא ככל העמים ישראל

הרב דב ביגון , ט"ו בכסלו תשע"ז

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

ישראל הוא שמו החדש של יעקב כברכת ה' אליו: "ויאמר לו אלקים... לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל" (לה, י). ישראל – לשון שר ונגיד (רש"י). ואכן שתי בחינות בעם ישראל, בחינת יעקב ובחינת ישראל. כשאנו עדיין בגלות, מושפלים, כשלא נגלית לעין כל סגולת עם ישראל וייעודו, אנו נקראים יעקב מלשון עקב.

אבל כשישראל נגאלים ושבים לארץ ישראל אנו בבחינת ישראל. ואמנם מדינתנו נקראת "מדינת ישראל" וכדברי חז"ל: "לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך - לא שיעקר יעקב ממקומו אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו" (ברכות יג, א).

ועל זאת אנו אומרים בתפילה "עדת יעקב בנך בכורך, שמאהבתך שאהבת אותו ומשמחתך ששמחת בו, קראת את שמו ישראל וישורון" (תפילת שחרית).

נכון לעכשיו אשרינו שאנו זוכים לחיות במדינה הנקראת "ישראל", כהבטחת השי"ת אליו. "מדינת ישראל היא יסוד כסא ד' בעולם" (הרב קוק, אורות קס), דרכה מתגלה ותתגלה מלכות ד' בעולם, עד שכל באי עולם יכירו שד' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אנו יוצאים מהגלות שהיא בבחינת עקב, וזוקפים את קומתנו וראשנו שהוא בחינת ישראל, אותיות לי-ראש. אבל עדיין מתחוללים במדינת ישראל בירורים ומאבקים על דמותה של המדינה.

יש הסבורים שעם ישראל הוא ככל העמים ומדינת ישראל ככל המדינות, ולכן שואפים להידמות לכל העמים בתרבות, בחינוך ובמערכות השלטוניות והמשפטיות. אולם התוצאה היא  טשטוש הזהות היהודית והתרחקות מהשורשים ומהמסורת, ועקב כך הידרדרות מוסרית, הנמכת קומתה של האומה והשפלת ערכה בעיני עצמנו ובעיני אומות העולם ושכנינו הערבים. עַם בלי זהות, הוא בבחינת עב"ם, עם בלתי מזוהה, ובאין זהות אין גם ייעוד, ובאין ייעוד אין חזון ובאין חזון יפרע עם...

יש ללמוד שוב ושוב, להכיר ולהסביר מהו החזון הלאומי ההיסטורי הקוסמופוליטי שלנו, "והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות יט ה). עלינו להכיר שישראל אור לעמים. יש ללמוד מהו הערך המיוחד שלנו, ומתוך שנכיר בזהותנו ובתפקידנו גם אומות העולם, כולל שכנינו, יכירו בזהותנו ובתפקידנו וישלימו עמנו. ולא ירחק היום ויתקיימו דברי הנביא "והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (ישעיה ב' ג).

בציפייה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"