הרפורמים הם יהדות מתקדמת? ההפך!

הרב יעקב אריאל , כ"א בכסלו תשע"ז

יהדות הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
יוני קמפינסקי

שאלה:
שלום. לא נהוג במדינת ישראל לנשים להתעטף בטלית בזמן תפילה. האם קיים איסור הלכתי על כך?

ואם אנחנו כיהודים מחויבים להלכה אז מדוע אנחנו שוללים עד כדי כך את הזרם הרפורמי ביהדות שהרי רפורמה היא שינוי - הרפורמה הולכת קדימה בדיוק כמו שההלכה כשמה היא מלשון הליכה קדימה.
אשמח אם כבוד הרב יחשוב על נקודה זו ויספק תשובה לדבריי.

בברכת כל טוב.

תשובה:

המילה רפורמה יכולה להיות חיובית אם אכן היא מתקדמת קדימה, אך אם היא צועדת אחורה היא שלילית היהדות שואפת לגאולת העולם שבמרכזו בית המקדש כנבואת ישעיהו פרק ב'.

הרפורמים מחקו רעיון זה מהסידור התנגדו לציונות ולמקדש. מה להם ולכותל, שריד בית מקדשנו?

אנחנו מיישמים את רעיון השבת בחיים המודרניים ע"י השבתת התקשורת האלקטרונית. 

היכן השבת אצל הרפורמים? הכל רועש וגועש כביום חול. הם לא מיישמים את השבת במודרנה. הם לא מודרניים.

החפץ חיים חייב לימוד תורה לנשים בימינו מתוך הכרה בשינוי שחל במעמד האשה ואכן בבית יעקב באולפנות במדרשות לומדות הבנות תורה. היכן לומדות הבנות הרפורמיות?

מתוך אתר "הישיבה"