ימי החנוכה נקבעו כבר בבריאת העולם

הרב מאיר אדרי , כ"ה בכסלו תשע"ז

הרב מאיר אדרי
הרב מאיר אדרי
צילום: עצמי

המשפט האוניברסלי "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך", בא לידי ביטוי בגמרא מסכת ע"ז (ח):

המשנה פותחת "ואלו אידיהן של גויים קלנדא וסטרנורא וקרטיסים ויום גינוסיא של מלכיהם ..." ומסבירה הגמרא: "אמר רב חנן בר רבא קלנדא [חג הנרות] שמונה ימים אחר תקופה סטרנורא" [כוכב האש]

הגמרא מסבירה שבכ"ה באלול נברא העולם וכל 91 יום מתחלפת תקופה סביב אורך היום והלילה ומספרת הגמרא: לאחר שאדם הראשון חטא, ראה שאורך היום הולך ומתקצר אמר "אוי לי שמא בשביל שחטאתי העולם הולך וחשך וחוזר לתוהו ובוהו וזו מיתה שנגזרה עלי..." ישב שמונה ימים בתענית כיוון שהגיעה תקופת טבת [בכ"ה בכסלו] וראה שהיום הולך ומתארך ואמר: "מנהגו של עולם הוא הלך ועשה שמונה ימים טובים ..."

הגמרא בע"ז מסבירה שהאדם הראשון קבע כי ימים אלו נועדו לשם שמים והודאה לה'. עובדי עבודה זרה לעומת זאת, קבעו ימים אלו לשם עבודה זרה המדגישה את יתרון האש ויתרון האור.

יוצא מכאן, שימים אלו של חנוכה נקבעו כבר בבריאת העולם והינם מציינים את יתרון האור על החושך בכל התרבויות בעולם. למעשה ימים אלה מדגישים את השאיפה והתקווה לעולם טוב יותר שבו האור עולה על החושך ומסלקו עד להיעלמותו.

אכן ביום זה, במהלך הדורות כל דבר הקשור להגברת האור הרוחני והגשמי צורף לתאריך זה – כ"ה כסלו שהוא יום בניית בית שני, ולכן החשמונאים מכוונים את טהרת המקדש ליום זה שבו האדם הראשון ראה את יתרון האור על החושך וקבע שמונה ימי שמחה לדורות. בכך יוצא שחנוכה מהווה למעשה את חג האור העולמי, שממנו מופץ אור לכלל אמות העולם.