ניצוץ האמת והאמונה

הרב דב ביגון , כ"ח בכסלו תשע"ז

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

נוהגים בחנוכה להודות לקב"ה ולהוסיף בתפילה ובברכת המזון "מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים…".

כדי להמחיש את הרעיון של ניצחון המעטים על הרבים, מביא רש"י את משל הפשתני ש"נכנסו גמליו טעונים פשתן, הפחמי תמה אנה יכנס כל הפשתן הזה, היה פיקח אחד משיב לו: ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו, כך יעקב ראה את כל אלופי עשו, תמה ואמר מי יכול לכבוש את כולן" לכן כתוב, "אלה תולדות יעקב יוסף, דכתיב (עובדיה א יח) והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם" (רש"י בראשית לז א).

הניצוץ ששורף את כל אויבי ישראל הוא ניצוץ הקדושה, ניצוץ האמת והאמונה, כדברי ה"בעל מאור ושמש" (פרשת וישב).

נכון לעכשיו, "הפשתני עם הגמל" מרמז לנו על האויבים הרבים המאיימים על עם ישראל. ו"בעלי הניצוץ" הם בעלי האמת והאמונה. גם היום אנו ניצבים מעטים מול רבים ונלחמים על קיומנו בכמה חזיתות. מאות מיליוני מוסלמים שואפים ופועלים לחיסולה של מדינת ישראל, לא יקום ולא יהיה. גם היום שונאי ישראל באירופה ובעולם מרימים ראש באנטישמיות אלימה מילולית או פיזית. גם היום העולם הציני והצבוע מחליט להעמיד את מדינת ישראל למשפט בין-לאומי במקום שיהיה אסיר תודה לעם ישראל ולמדינת ישראל על ערכי הנצח האלקיים שהנחיל לאנושות.

הרי מדינת ישראל היא האור בקצה מנהרת-הזמן של האנושות. אדרבא, העולם צריך להכות על חטא על מה שעוללו לנו לאורך ההסטוריה, על השתיקה ושיתוף הפעולה עם הנאצים ימ"ש בשואה הנוראה. לצערנו ולבושתנו, מול האיומים והתוקפנות של אויבינו הרבים, קמים מתוכנו אלמנטים שקשיי הדרך החלישו את רוחם ושחקו אותם, ומציעים לאויבינו תכניות שונות ומשונות שמעידות על חולשה וחוסר אמונה, תכניות של כניעה לאויבינו ושל התקפלות מול לחצים, תכניות המקרינות ייאוש ונותנות לאויבינו מוטיבציה ורצון להמשיך ולתקוף אותנו.

אבל קום יקום דור גיבור גואל העם החדור אמת ואמונה, דור הממשיך את דרכי החשמונאים, היודע שמלחמתנו היא מלחמת בני אור בבני חושך. דור היודע מהו עם ישראל, מהי זהותו, מה ייחודו ומה ייעודו, שייעודנו בארץ ישראל להאיר לאנושות אור של אהבה ואמונה, דור ש"בעלי הגמלים והפשתן" אינו מפחיד אותו ואינו מייאש אותו. והדור הזה הוא דורנו, ולא ירחק היום וניצוץ ה"אמת והאמונה יכַלֶה לָנֶצח את אויבינו, ככתוב "וכל הרשעה כולה כעשן תכלה" ויכירו וידעו כל יושבי תבל כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך: ה' ימלוך לעולם ועד.

בברכת חנוכה שמח בציפייה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"