דמעות של חנוכה

הרב יצחק נריה , כ"ח בכסלו תשע"ז

אנחנו רגילים להגדיר נס כאשר משהו יוצא מגדר הטבע. מאידך יש ניסים נסתרים "על ניסך שבכל יום עמנו". בקרן אחד לאחד יודעים לספר על נס קטן נסתר וצנוע על (ד)מעות של חנוכה.

לפני זמן מה פנו אלינו לסייע בהכנסת כלה. אבל הקופה היתה ריקה לא רק מקרה אחד הגיע אלא שלוש מקרים וכל אחד מוצדק ונזקק אבל כסף מנא לן? עמדנו כבר להשיב לפונים שאנו מצטערים אבל אין לנו יכולת לסייע כעת.

אבל לא אנחנו מנהלים את העולם אנחנו רק שליחים. ופתאום כאילו משום מקום פנה יהודי שיש לו סכום נכבד שהוא מבקש לתת אותו דווקא להכנסת כלה והוא שואל אותנו אם יש לנו משפחות שאנחנו מכירים והאם יוכל להעביר דרכנו את העזרה שלו?

אתם יכולים לדמיין מה היה אבל אין אחד שיכול להרגיש את השמחה של המשפחות. הסכום שקיבלנו הספיק לשמח את שלוש הפונים והמעות שלו נהפכו לדמעות של שמחה דמעות של חנוכה. אנחנו בקרן אחד לאחד זקוקים לעוד ניסים קטנים כדי לשמח ולהחליף דמעות במעות.