מה עם האמת?

הרב יניב עבדה , כ' בטבת תשע"ז

הרב יניב עבדה
הרב יניב עבדה
צילום: ישיבת שדמות נריה

אחת הטענות שמשה, במעמד הסנה, מעלה לפני ה' היא "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָאֱלֹהִים הִנֵּה אָנֹכִי בָא אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתִּי לָהֶם אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיכֶם שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם וְאָמְרוּ לִי מַה שְּׁמוֹ מָה אֹמַר אֲלֵהֶם וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה וַיֹּאמֶר כֹּה תֹאמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶהְיֶה שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם" (שמות פרק ג, יג-יד) מדוע עם ישראל מתעניינים בשמו של ה'? והאם הם לא ידעו מה שמו?

עונה על כך ר' יעקב אבוחצירא (יום פטירתו, בדרך לארץ ישראל כ' טבת), בספרו פיתוחי חותם, כי בעצם מאחורי שאלה זו עומדת שאלה בעצם אחרת.

עם ישראל הכיר את שם ה' י-ה-ו-ה (לי מה שמו מה ס"ת הויה) אך אמרו כי מכיוון ששם זה משמעותו הוא אמת אם כך ה' לא יכול לגאול אותם כי אין זה אמת שהם צריכים להיגאל שהרי עדין לא עברו 400 שנה. עונה לו הקב"ה ששמו א-ה-י-ה ולפי שם זה הם יכולים להגאל.

אולי אפשר להסביר זאת כך שהרי בתחילת הפרשה הבאה אומר ה' "וָאֵרָא אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב בְּאֵל שַׁדָּי וּשְׁמִי יְקֹוָק לֹא נוֹדַעְתִּי לָהֶם"( שמות ו' ג') ושם אומר רש"י '"ושמי ה' לא נודעתי להם" - לא הודעתי אין כתיב כאן אלא לא נודעתי לא נכרתי להם במדת אמתות שלי שעליה נקרא שמי ה' נאמן לאמת דברי, שהרי הבטחתים ולא קיימתי'. מסביר זאת הרב יצחק הוטנר בספרו פחד יצחק כי שם הויה הוא מאחד בתוכו את כל הזמנים עבר הווה ועתיד ולכן בשם זה כל הבטחה כבר מתקיימת שהרי אין חילוק זמנים.

כאשר ה' עונה למשה את השם החדש הוא בעצם רומז לו בדומה למה שכתוב בשל"ה: 'ובמדרש (ספר והזהיר משפטים מג.): אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לישראל כי שמי 'אהיה אשר אהיה' (שמות ג, יד), מהו 'אהיה אשר אהיה', כשם שאתה הווה עמי, כך אני הווה עמך. וכן אמר דוד (תהלים קכא, ה) 'ה' צלך על יד ימינך', מהו 'ה' צלך', כצלך. מה צלך אם אתה משחק לו הוא משחק לך, ואם אתה בוכה לו הוא בוכה כנגדך, ואם אתה מראה לו פנים זעומות או מסוברות, אף הוא נותן לך כך, אף הקדוש ברוך הוא צלך, כשם שאתה הווה עמו, כך הוא הווה עמך, עד כאן. הנה הוא על דרך מה שכתבתי, כי העליונים מתעוררים כפי התעוררות התחתונים' (שני לוחות הברית תולדות אדם השער הגדול אות שו). אנו למדים שהקב"ה החליט להנהיג את העולם ע"פ מעשיהם של ישראל ולכן מוסיף שם ר' יעקב אבוחצירא כי גם שעבוד מצרים היה בקושי גדול וגם עם ישראל עמדו בנסיונות ושמרו את ברית ה' ועל כן ע"פ האמת (א-ה-י-ה פעמים א-ה-י-ה בגימטרייה אמת) מגיע לעם ישראל להגאל. לכן האמת אינה האמת היבשה אלא ע"פ מעשיהם של ישראל 'ואין שוקלין אלא בדעתו של א-ל דעות'.

דבר זה מבטא לנו ביתר שאת את האחריות שלנו על האמת של העולם ועל השפע שיבוא והכל תלוי במעשינו, במיוחד בשבועות אלו של ימי השובבי"ם.